Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№03
Березень 2020
Від редактора:
Шановний читачу, вітаємо на сторінках чергового випуску видання!
Традиційно хочемо порадувати звістками зі сфери міжнародного оподаткування. Цього разу пропонуємо ознайомитися з березневими рішеннями Комітету з Інтерпретацій МСФЗ та новими розкриттями щодо об'єднання бізнесу й гудвілу.
Не зали...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Капінвестиції між П(С)БО й МСБО: чи застосовувати амортизаційні різниці

індивідуальна податкова консультація ДПС від 14.02.2020 р. № 614/6/99-00-07-02-02-06/ІПК 

Національний кодекс корпоративного управління затверджено
Березневі рішення Комітету з Інтерпретацій МСФЗ

Комітет з Інтерпретацій МСФЗ (IFRIC) провів іще одне засідання 3 березня (наступне відбудеться 29 квітня), на якому прийняв низку важливих рішень. Чотири з них мають підсумковий характер, і два – попередній. Пропонуємо сьогодні докладніше розглянути, на наш погляд, найцікавіші.

Читати всю статтю...
Тема номера
Ринковий ризик в МСФЗ-звітності: види й оцінка

Ринковий ризик є показником того, як потенційно можливі зміни ринку та бізнес-середовища можуть вплинути на активи підприємства. Водночас головним моментом для ідентифікації ринкового ризику є проведення аналізу чутливості для кожного окремого чинника, пов'язаного з таким ризиком. Передусім зазвичай розглядають вплив змін валютних курсів, відсоткових ставок і ринкових цін.

Фінансові ризики: суть і різновиди для цілей складання МСФЗ-звітності

Будь-яке підприємство під час здійснення фінансово-господарської діяльності має справу з поняттям "невизначеність" і потенційною можливістю втрат або недоотримання прибутку. Зазвичай більшість ризиків пов'язано з використанням суб'єктами господарювання широкого спектра фінансових інструментів. Тож, відповідно, саме фінансові ризики потребують ретельного аналізу в процесі складання фінансової звітності за МСФЗ, зокрема приміток. На сьогодні в умовах кризових явищ, пов'язаних із медичними, валютними й енергетичними чинниками, ризик-менеджмент є особливо актуальним.

Ідентифікація та подання ризику ліквідності в МСФЗ-звітності

Головним джерелом виникнення ризику ліквідності є відсутність балансу між термінами погашення та обсягами активів і зобов'язань. До того ж ліквідність є основною фінансовою характеристикою платоспроможності підприємства та свідчить про його здатність чи нездатність розраховуватися за короткостроковими зобов'язаннями. Аналіз показників ліквідності необхідний як для внутрішніх потреб підприємств, так і для подання інформації у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ.

Кредитний ризик: оцінка та розкриття інформації в МСФЗ-звітності

Звичайною практикою ділових відносин вітчизняних компаній є існування різниці в часі між датами постачання товарів/послуг і отримання оплати за них. За таких умов, залежно від платоспроможності контрагента, підприємства наражають себе на певний рівень кредитного ризику. Питання щодо впровадження підходів до ідентифікації кредитного ризику й управління ним посідають чільне місце під час формування показників МСФЗ-звітності.

Прикладна аналітика
Як відкрити бізнес у Сінгапурі

Сінгапур незмінно залишається найкращим місцем у світі для ведення бізнесу. Процес реєстрації бізнесу тут значно простіший і швидший, ніж в інших країнах, які є світовими діловими центрами.

Основні податки в Сінгапурі: короткий гайд

Сьогодні Сінгапур – один із найбільших фінансових центрів у світі. Одним із чинників стрімкого розвитку бізнесу стала лояльна податкова система. Країна не є офшором, але водночас надає податкові пільги, уклала низку договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Нові розкриття щодо об'єднання бізнесу й гудвілу

Рада з МСФЗ представила публікацію, яка надовго стане предметом вивчення небайдужих до теми обліку об'єднання бізнесу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Хоча це ще не сам оновлений стандарт МСФЗ 3, але все одно це ціла низка цілком конкретних пропозицій щодо поліпшення, які IASB має намір упровадити залежно від підсумків обговорення. Висловити свою думку можна протягом наступних шести місяців, а поки що більш докладно з'ясуємо, що пропонують розробники.

Читати всю статтю...
Що являють собою нові вимоги у світі фінансової звітності (iXBRL)?

Одним із найактуальніших питань останнього часу серед бухгалтерів та інших причетних до фінансової звітності в Україні постало питання щодо Таксономії МСФЗ і "нового" формату iXBRL. Хто ж насправді має безпосередній стосунок до складання й подання фінансової звітності "по-новому", що являє собою Таксономія МСФЗ і чим відрізняється формат iXBRL від тих, з якими ми стикалися раніше? Саме на ці питання й відповідатимемо в статті.

Огляд консультацій щодо формування country-by-country report

ОЕСР 6 лютого 2020 р. опублікував документ громадських консультацій (Public consultation document) як частину перегляду нових правил документації щодо трансфертного ціноутворення, запроваджених у межах Кроку 13 BEPS "Документація з трансфертного ціноутворення і країнової звітності". Цей документ складається з трьох розділів, а саме:

розділ 1 – щодо впровадження та реалізації Кроку 13 BEPS;

розділ 2 – щодо сфери застосування звіту в розрізі країн;

розділ 3 – щодо змісту звіту в розрізі країн.

ОЕСР зазначив, що згаданий документ ґрунтується на постулатах, визначених у звіті Кроку 13 BEPS, і фокусується на питаннях щодо використання звітів CbC податковими адміністраціями для оцінки високого рівня ризику в межах трансфертного ціноутворення, оцінки інших ризиків, пов'язаних із BEPS, а також на економічному та статистичному аналізах.

Позика від засновника на неринкових умовах: нетрадиційний підхід

Дисконтування викликає чимало дискусій під час вбудовування в український облік, а дисконтування позик від власників нагадує замкнене коло. Із часу прийняття змін до стандартів П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" і П(С)БО 11 "Зобов'язання" спливло вже немало часу, тому настала пора застосовувати їх у роботі. Щоб виробити певний обліковий механізм, слід з'ясувати, як бути з позиками від засновників. Отже, спробуємо розібратися з цим на практичних прикладах.

Вплив COVID-19 на світову економіку

Спалах коронавірусу (COVID-19) уже завдав страждань людству і призвів до значного економічного шоку. Скорочення випуску продукції в Китаї відчувається в усьому світі, відображаючи ключову й зростаючу роль Китаю у світових ланцюгах постачання товарів і послуг, а також на фінансових і туристичних ринках. Спалахи в інших країнах світу мають аналогічні наслідки, хоча і в меншому масштабі.

Читати всю статтю...
Практика: експерти відповідають
Актив із права користування за МСФЗ 16 "Оренда": чи виникають "амортизаційні" податкові різниці

Наше підприємство щокварталу складає декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність за МСФЗ. У бухобліку згідно з МСФЗ 16 "Оренда" визнано активи з права користування за декількома договорами операційної оренди, у яких ми є орендарями. Ці активи ми амортизуємо в бухобліку в порядку, передбаченому МСБО 16 "Основні засоби".

Чи повинна амортизація таких активів входити до податкових різниць за рядками 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації з податку на прибуток за 2019 рік?

Контрольовані операції, про які ви навіть не підозрювали

Якщо ви цілком упевнені, що ваша компанія не має контрольованих операцій, і, відповідно, не повинна подавати звіт, готувати документацію, і взагалі, трансфертне ціноутворення (ТЦУ) і пов'язаний із ним головний біль вас оминули, ця стаття може змусити замислитись. Так, на перший погляд, якщо обсяг операцій з одним нерезидентом не перевищує 10 млн грн або операції з нерезидентами відсутні, то про ТЦУ фактично не йдеться.

Ви впевнені?

Особлива думка
Як працювати у кризу

Україна на карантині, а в країні фінансова криза. Найближчі два-три місяці будуть складними. Головне завдання – позбутися паніки. Часто люди припускаються помилок, приймаючи швидкі й необдумані рішення у кризових ситуаціях. Ці рішення нерідко зовсім не відповідають ситуації. Слід якомога раніше вийти з шокового стану, озирнутися і використовувати час і можливості з розумом.

Репутація аудиторської фірми: як заробити та зберегти

Відома аудиторська компанія Arthur Andersen, що входила до п'яти найбільших у світі, зазнавши нищівного удару по репутації, мусила піти з ринку. Намагаючись догодити своєму найбільшому на той час клієнту Enron, аудитори "малювали" потрібні йому звіти, навіть коли викривлення у звітності були очевидні. Останньою краплею в репутаційному скандалі стало рішення працівників Arthur Andersen знищувати всі документи, замітаючи сліди. Так зникла "велика п'ятірка". Цей хрестоматійний приклад доводить, наскільки важливою є репутація для аудиторів. Як її заробити та найголовніше не втратити – про це далі.

Кругозір
Як вплинуть на світову економіку карантин і закриті кордони: інфографіка

Експерти прогнозували економічну кризу у 2019 році, але розвинені країни змогли втриматися самі й утримати всіх. Хоча зростання світової економіки було найнижчим за останні 10 років – 2,3 %, а 2020 рік приніс із собою те, чого ніхто не міг передбачити, – пандемію. І якщо раніше вкрай негативні прогнози свідчили про гальмування світової економіки до 1,8 %, то тепер звучить цифра 1,5 %.

Суттєвість в аудиті фінзвітності: найкращі практики застосування та документування

Головною метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах нормам, що регламентують порядок її підготовки й подання. Докладніше про застосування суттєвості для оцінки виявлених викривлень, спілкування з керівництвом та особами, відповідальними за управління, а також документування суттєвості в робочих документах аудитора – далі.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua