Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№09
Вересень 2019
Від редактора:
Добридень, шановні читачі!
Раді вітати вас на сторінках чергового номера видання у 2019 році.
Ми поговоримо про:
– реформу IBOR і як до неї підготуватися;
– що чекає на практику бухобліку у 2030 році;
– як впроваджуватимуть в Україні КІК та обмін за CRS;
– як у наші дні захистити б...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Із 2020 року Україна запроваджує КІК, а з 2021 – автоматичний обмін за CRS

30 серпня до Верховної Ради подано законопроект № 1210 під авторством голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Д. О. Гетманцева, який Президент позначив як "невідкладний" (наразі перебуває на ознайомленні у профільних комітетах).

Іноземні холдингові компанії

З-поміж усіх змін, які впливають на міжнародні структури й закордонні активи, що належать українському бізнесу, одною з найважливіших є нова практика з податку в джерела (withholding tax, або податок на репатріацію доходів).

Рада з МСФЗ обговорила реформу IBOR

28 серпня Рада з МСФЗ провела окрему, додаткову нараду, цілком присвячену реформі базових процентних ставок, таких як LIBOR. Віце-голова Ради з МСФЗ Сью Ллойд (Sue Lloyd) разом із представницею служби зі зв'язків із громадськістю Кірстіною Рейтан (Kirstina Reitan) обговорюють усе, що відомо, і що було вирішено в межах цього проекту на цей день, та які наступні кроки має бути зроблено.

Читати всю статтю...
Як змінити резидентство України на Кіпр: судова практика – 2019

Зміна резидентства бенефіціарів з українського на закордонне досить актуальний тренд для цілей мінімізації ризиків напередодні запровадження в Україні правила контрольованих іноземних компаній та автоматичного обміну банківською інформацією.

Але варто пам'ятати, що одержати статус податкового резидента в тих самих ОАЕ, на Мальті, Кіпрі, в Ізраїлі тощо може бути набагато легше, ніж утратити статус резидента України. Проте в Україні законодавчої процедури для втрати статусу резидента немає, але можна підтвердити втрату статусу резидента в судовому порядку.

Ратифікація FATCA: останнє слово за Парламентом
Тема номера
Оцінка корисності активів у контексті ризику банкрутства: вплив на облікові оцінки окремих активів і гудвілу

Виявлення ознак зменшення корисності може впливати на рішення щодо подальшого способу використання активу і на перегляд початкових облікових оцінок щодо нього. Під час тестування одиниць, що генерують грошові кошти, а також за наявності гудвілу треба враховувати ще низку правил для коректного відображення облікових наслідків.

Оцінка корисності активів у контексті ризику банкрутства: розкриття інформації

За результатами проведення тесту на зменшення корисності для підприємства важливо у формах фінансової звітності подати дійсну вартість активів з урахуванням суми їх знецінення. При цьому в примітках до фінансової звітності слід розкрити інформацію, яка є суттєвою для користувачів і дасть змогу сформувати повноцінне уявлення про використані підходи до оцінки, а також продемонструє стан довгострокових активів і можливість їх подальшої участі в діяльності підприємства.

Оцінка корисності активів у контексті ризику банкрутства: оцінка майбутніх грошових потоків

Важливою умовою стабільного фінансового стану підприємства є можливість генерування потоків грошових коштів у майбутньому. Оцінка прогнозованих грошових надходжень є необхідною як з огляду на тест на знецінення, так і з огляду на те, що вона є своєрідним показником того, наскільки ймовірним є виникнення в підприємства проблем із платоспроможністю, коли наявних засобів недостатньо навіть для покриття поточних зобов'язань. Важливою є ідентифікація тих активів, які справді будуть джерелом генерування грошових потоків.

Оцінка корисності активів у контексті ризику банкрутства: фактори можливого зменшення корисності

Фактори нестабільності вітчизняної економіки можуть суттєво впливати і на фінансову стійкість окремих суб'єктів господарювання та їх здатність продовжувати діяльність у майбутньому. У цих умовах особливого значення набуває оцінка вартості підприємства і його активів, особливо в процесі антикризового управління, у разі реструктуризації або у процедурах банкрутства. Украй важливо достовірно визначати вартість активів і зобов'язань, що передбачуються до вибуття або погашення. У контексті визначення реальної вартості активів необхідно вчасно ідентифікувати й фіксувати в обліково-звітній системі факти зменшення їх корисності. Докладну увагу цьому процесу приділено у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Оцінка корисності активів у контексті ризику банкрутства: визнання збитку від зменшення корисності

Після виявлення факту зменшення корисності підприємству потрібно визнати в обліку збиток від знецінення. Спосіб облікового відображення такого збитку залежить також і від результатів минулих змін вартості активу. Можливе сторнування раніше визнаних збитків у разі, якщо відбулося відновлення корисності та якщо ознаки, що призвели до знецінення, більше не актуальні.

Надлишкові активи та неперспективні напрями в МСФЗ-обліку: припинення діяльності

Крім окремих надлишкових активів, підприємства можуть мати й цілі напрями діяльності, що не є рентабельними та щодо яких буде прийнято обґрунтоване рішення про продаж. У такому разі неперспективний напрям підприємству потрібно класифікувати як припинену діяльність. У разі застосування міжнародних стандартів фінансової звітності важливо вчасно відокремлювати припинену діяльність від тієї, що триває. Це допоможе користувачам сформувати більш об'єктивну думку щодо майбутніх результатів діяльності підприємства й того, за рахунок яких активів планується генерування грошових коштів надалі.

Надлишкові активи та неперспективні напрями в МСФЗ-обліку: активи до вибуття

Відповідність складу активів структурі виробничо-збутової діяльності є неодмінним чинником підтримання ефективної діяльності підприємства. Однак на практиці можуть виникнути ситуації, за яких суб'єкт господарювання володітиме надлишковими активами, які не використовують і фактично є зайвими на поточний момент. Для підприємств у процесі їхньої звичайної діяльності виявлення надлишкових активів є першим кроком до оптимізації складу майна. Своєю чергою, для неплатоспроможних суб'єктів продаж надлишкових активів – найбільш поширена й доступна форма отримання додаткових коштів. Міжнародні стандарти фінансової звітності містять чіткі правила обліку таких активів у процесі їх підготовки до продажу.

Прикладна аналітика
Переваги ведення бізнесу в Угорщині

Угорщина – незалежна держава Східної Європи, яка має зручне розташування й межує з Австрією, Румунією, Словаччиною, Словенією, Сербією, Україною та Хорватією. Варто зазначити, що Угорщина була першою країною соцблоку, що взяла курс на втілення ринкових реформ, унаслідок чого з 2004 року держава стала повноправним членом ЄС.

Незважаючи на те що Угорщину вважають однією з найпривабливіших туристичних місцевостей у Європі, вона також відома своїм корпоративним законодавством і є локацією ведення бізнесу для багатьох європейських і канадських компаній. При цьому найзручнішою організаційно-правовою формою для ведення бізнесу в Угорщині є компанія з обмеженою відповідальністю (Korlatolt Felelossegu Tarsasag, скорочено – KFT).

Читати всю статтю...
Особливості віднесення прибутку на постійне представництво (на прикладі Фінляндії)

Віднесення прибутку на постійне представництво і застосування до таких операцій принципу "витягнутої руки" є доволі складною, багатогранною та неоднозначною проблематикою у світовій практиці оподаткування. Слід зауважити, що поняття постійного представництва стосується не тільки фізичної присутності в країні, а й того, коли нерезидент здійснював підприємницьку діяльність у певній країні за допомогою залежного агента (звідси й правила, що містяться в пунктах 5 і 6 статті 5 Модельної податкової конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР)). З огляду на це актуалізується потреба у вивченні прогресивних практик оподаткування у межах віднесення прибутку на постійне представництво. Тому зосередимо свою увагу на вивченні досвіду Фінляндії, де наявне не лише впорядковане та інтегроване у міжнародне законодавство нормативно-правове забезпечення, що стосується правильності віднесення прибутку на постійне представництво та вирішення податкових спорів, що можуть виникати в межах такого віднесення, а й системні та ефективні заходи податкових органів Фінляндії, спрямовані на підвищення рівня визначеності податкового законодавства у контексті віднесення прибутку на постійне представництво.

Інвестори уникають компаній, які граються в Робін Гудів

На Уолл-стрит полюбляють практику уникнення податків і там же полюбляють корпоративну соціальну відповідальність. Але, як свідчить дослідження, там не полюбляють компанії, які займаються і тим, і іншим одночасно.

Пропоновані зміни до МСФЗ 17: щоб страховикам було легше пояснити свої результати

Нік Андерсон, член Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Рада), поділився поглядом зсередини на вимоги щодо розкриття інформації, які Рада пропонує в рамках цільових змін до МСФЗ 17 "Страхові контракти".

Читати всю статтю...
Економічна присутність (substance) нерезидентних компаній – must have нової реальності

Партнер міжнародної юридичної компанії SBSB Владислав Макаренко розповів про вимоги до економічної присутності (substance).

Читати всю статтю...
Три способи підготуватися до реформи LIBOR

Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (London Interbank Offered Rate, у просторіччі LIBOR) із майже тридцятирічною історією втратила свою колишню репутацію за останнє десятиліття, після того як було виявлено, що великі кредитні організації по всьому світу маніпулювали її значенням заради власної вигоди.

Читати всю статтю...
Як особливості оподаткування впливають на вибір форми зайнятості?

Сучасна ситуація, що виникла на межі оподаткування й зайнятості населення, констатує наявність нестандартних форм працевлаштування, які впливають на вибір системи оподаткування такого виду доходів. Податки на працю (тобто податок на доходи фізичних осіб і соціальні внески) є найбільшою категорією податкових платежів як в Україні, так і в переважній більшості країн Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР). Отже, особливості різних підходів до оподаткування доходу, отриманого в межах трудових відносин, можуть створювати значні наслідки для формування ринку праці та впливати на повноту податкових надходжень до бюджету країни.

Кругозір
Практика бухгалтерського обліку у 2030 році: що чекає на нас у майбутньому? 4 прогнози

У нещодавно опублікованому звіті Practice of Now, у якому було опитано понад 3000 бухгалтерів у всьому світі, виявлено, що 90 % фахівців вважають, що культурні або еволюційні зміни відбуваються в їх професії вже зараз. А це, безумовно, призведе до великих змін у найближчому десятилітті.

Простіше кажучи, все змінюється. Причиною є шторм зовнішніх впливів на бухгалтерську професію. Тут відіграє роль чимало чинників – і вимоги бізнесу, що зростають, і збільшення законодавчого навантаження, і, власне, зміна поколінь.

Як захистити бізнес у наші дні: поради юристів для CEO та власників компаній

"Безхмарне" майбутнє ведення бізнесу в Україні

Читати всю статтю...
Бухгалтерія: джерело болю або допомога вашому бізнесу?

Фінансова функція вашого бізнесу повинна дати душевний спокій і стати джерелом достовірної інформації, яку можна використовувати для розвитку справи. Бухгалтерія і фінансова звітність неминучі при веденні бізнесу. Це така ж його невід’ємна частина, як продажі або підтримання репутації бренду.

Професійний розвиток
Сертифікат IAB: старт для кар'єри в міжнародних компаніях

Навчання за програмами IAB призначене для широкого кола фінансових фахівців, розвиває знання й навики у сфері фінансового та управлінського обліку, управління особистими фінансами і фінансами підприємства, яких наразі особливо потребує будь-який вид бізнесу.

Читати всю статтю...
Мінфін рекомендує: диплом IFA як підтвердження кваліфікації у сфері фінансів та економіки

Міністерство фінансів України з 2012 року рекомендує програми Інституту фінансових бухгалтерів для підвищення кваліфікації та сертифікації фахівців у сфері фінансів та економіки.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua