Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№06
Червень 2019
Від редактора:
Добридень!
Перед вами свіжий випуск видання Вісник МСФЗ (в Україні). Традиційно почнемо з МСФЗ-нововведень і новин у галузі міжнародного оподаткування.
Сьогодні в номері ознайомимося з:
– дослідженнями у сфері e-government, а також як воно вплине на добробут суспільства;
– ризиками "неон...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Мінфін знову оновив перелік МСФЗ
Бізнес не повинен декларувати валютні цінності
Обов'язковий продаж валютної виручки скасовано 20 червня
Репатріація доходів: як підтвердити резидентство Німеччини
Бінесу дозволили розраховуватися платіжними картками з іноземними партнерами
Чинність статутів ТОВ із 17.06.2019 та можливі ризики

Згідно з положеннями Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 р. № 2275-VIII товариства, що зареєстровані до 17.06.2018, мають час до 17.06.2019 для викладення своїх статутів у новій редакції з урахуванням законодавчих вимог. Після зазначеної дати ті положення статуту, що протирічать вимогам Закону, вважатимуться нечинними.

Новини міжнародного оподаткування

Оновлення в "чорному" та "сірому" списках ЄС; нова версія Модельної податкової конвенції про прибутки та капітали; MONEYVAL на Кіпрі

В Україні стартує система подання фінзвітності в єдиному форматі

Усі користувачі системи в термін до 7 червня 2019 року повинні надати інформацію для створення облікових записів у вигляді електронного документа

CRS. Поточні результати обміну

ОЕСР опублікувала черговий звіт про результати впровадження Плану BEPS й автоматичного розкриття фінансової інформації в межах стандарту CRS для міністерств фінансів і центральних банків, у якому серед іншого містяться актуалізовані статистичні дані про перебіг здійснення міжнародного автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Чому варто задуматися про інвестиції в європейський паспорт саме зараз?

26 березня 2019 р. Європарламент більшістю голосів ухвалив дорожню карту заходів, спрямовану на забезпечення ефективного оподаткування. У межах цього плану заходів рекомендовано, зокрема, у перспективі повністю скасувати паспортні інвестиційні програми та програми "золотих віз" до країн ЄС.

Тема номера
Положення про облікову політику за МСФЗ: оренда й гранти

У процесі господарської діяльності підприємство може залучати необхідні йому ресурси на платній і безоплатній основі. Поговорімо про те, як краще відобразити в обліковій політиці орендні операції, а також визначитися з порядком визнання та обліку ресурсів, безкоштовно отриманих від держави.

Положення про облікову політику за МСФЗ: доходи й витрати

Мета підприємницької діяльності – отримання прибутку. Кожен професійний бухгалтер знає, як підрахувати доходи, визначити собівартість і вартість фінансових ресурсів компанії, а ось про те, як це відобразити в Положенні про облікову політику, розповімо в статті.

Положення про облікову політику за МСФЗ: основні засоби та інші статті балансу

Основа сучасного бухгалтерського обліку – принцип подвійного запису. Його звітним поданням є Баланс (Звіт про фінансовий стан). Порядок визнання, первісна й подальша оцінка, класифікація, а також моделі обліку активів і зобов'язань підприємства, що підлягають визначенню в Положенні про облікову політику, – про все це в публікації.

Прикладна аналітика
Податковий ракурс переходу на МСФЗ

Світ в умовах глобалізації диктує свої правила, і питання уніфікації звітності досить активно просувається. Незважаючи на те що законодавство України вже значно розширило перелік компаній, які зобов'язані перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності, добровільний перехід також може врешті-решт стати правилом гарного тону для прогресивного бізнесу й дати поштовх до розвитку українських підприємств.

Читати всю статтю...
Судова практика щодо ТЦ: Верховний Суд на боці платника податків

Судова практика щодо ТЦ у спорах по суті лише на етапі становлення. Тому важливо докладно вивчати перші рішення касаційного суду для розуміння поточної ситуації.

Читати всю статтю...
Забезпечення під демонтаж основних засобів: створення та облік за МСФЗ

Розглянемо правила визнання та обліку згідно з МСФЗ забезпечення під демонтаж об'єкта основних засобів (далі – ОЗ) та відновлення земельної ділянки, на якій він розташований. А незабаром розповімо про П(С)БО-регулювання такого забезпечення та податкові наслідки його формування

Що таке Конвенція MLI та яка мета її розвитку?

Закон України "Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування" набув чинності 02 квітня 2019 р. Відповідно, уже в найближчому майбутньому нам слід очікувати внесення змін до міжнародних угод України про уникнення подвійного оподаткування.

Читати всю статтю...
Європейський удар по "агресивній податковій оптимізації"

Про План BEPS, його реалізацію й ризики для бізнесу можна говорити нескінченно. Якісь напрями (кроки) BEPS містять вагоміші ризики, і з ними бізнес більше обізнаний (наприклад, щодо регулювання трансфертного ціноутворення й запобігання недобросовісному використанню конвенцій про уникнення подвійного оподаткування), а з якимись напрямами бізнес поки що менше ознайомлений.

Читати всю статтю...
З яких елементів складаються сучасні деофшоризаційні граблі та як перестати діставати ними по лобі

2018 рік став роком істотних змін у практичному функціонуванні міжнародних компаній значною мірою через зміни в банківській політиці Латвії та Кіпру. Крім того, 2018 рік є граничним строком для запрацювання багатьох прийнятих міжнародних конвенцій і директив, які починають функціонувати в рамках плану BEPS і спрямовані на податкову й корпоративну прозорість бізнесу.

Власники й керуючі бізнесом, який містить міжнародні інструменти, на жаль, уже вельми відчутно починають наступати на деофшоризаційні граблі. Щоб залишатися ефективним бенефіціаром закордонних активів (як особистих, так і корпоративних) і щоб навчитися бачити перешкоди та більше не діставати цими граблями по лобі, корисно знати, з яких елементів ці сучасні деофшоризаційні граблі складаються.

Читати всю статтю...
Практика: експерти відповідають
Що варто враховувати в договорах із контрагентами для мінімізації податкових ризиків

На перше місце у плануванні своєї роботи бізнес в Україні ставить не бізнес-план, не модель провадження бізнесу, не вибір партнера. Для бізнесу в Україні першим кроком, справжньою традицією стало вибудовування правового захисту від правоохоронних органів і як першоджерела – від фіскальних органів. Отримуючи замовлення на підготовлення або розроблення договорів, наріжним каменем перед юристами постає настанова: мінімізувати податкові ризики в договорах.

Кругозір
Національна сертифікація бухгалтерів в Україні

Не дуже давно в Україні з'явилася національна сертифікація. Це пов'язано з низкою змін у національному законодавстві, які вплинули на значущість ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Наприклад, зміни, унесені до ПКУ, потребують досконалого вивчення П(С)БО, адже складання податкової звітності, зокрема з податку на прибуток, тепер прив'язане до даних бухгалтерського обліку.

Читати всю статтю...
Міжнародна сертифікація бухгалтерів і аудиторів за програмами ACCA та CIPA

Усі існуючі на сьогодні програми сертифікації бухгалтерів і аудиторів можна розділити на міжнародні й національні. Перші спрямовано на підвищення якості знань бухгалтерів у сфері ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами, а другі, відповідно, – на національні українські стандарти.

Електронне урядування vs добробут суспільства

Сьогодні сучасні інформаційно-комунікаційні технології, які спочатку використовували для автоматизації деяких адміністративних завдань, а згодом для підтримки окремих процесів, змінюють спосіб надання адміністративних послуг. Електронне урядування (e-government) є тією моделлю, яка об'єднує ключові сфери для впровадження інформаційних технологій у державному секторі. Розвиток електронного урядування в цей час розглядається як функція держави, а не лише як готовність країни включитися в інформаційне суспільство.

Тому останнім часом у провідних країнах світу реалізуються національні програми інтеграції публічного управління в умови інформаційного суспільства, що передбачають упровадження електронного урядування як нової форми взаємодії влади та суспільства. Електронне урядування має забезпечити радикальне підвищення якості урядових рішень з одночасним різким скороченням строків їх розроблення і прийняття, а також є одним із визначальних факторів адміністративної реформи, трансформаційних перетворень у діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з користувачами і власними співробітниками. У проекції євроінтеграційних векторів України особливого значення набувають запровадження передового європейського досвіду та реалізація загальновизнаних норм і стандартів національної інформаційної політики. Зважаючи на те, що учасники електронного урядування – влада і суспільство, цікавим є дослідження впливу запровадження електронного урядування на добробут суспільства. Адже цифрова трансформація впливає на кожен аспект нашого життя, і може як покращувати його, так і негативно впливати на добробут суспільства.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua