Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№03
Березень 2019
Від редактора:
Шановний читачу!
Вітаємо на сторінках чергового випуску видання!
Традиційно хочемо потішити звістками у сфері міжнародного оподаткування. Цього разу поговоримо про реструктуризацію міжнародної податкової системи в умовах діджиталізації, адже діджиталізація має широке коло наслідків щодо опо...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
До уваги експортерів! Затверджено форму заяви для продовження строків за експортно-імпортними операціями

Оприлюднено форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, установлених НБУ.

ТЦУ-новації
Президент підписав ратифіковану Багатосторонню конвенцію MLI
Курсові різниці за кредитом від пов'язаного нерезидента: позиція Мінфіну
НКЦПФР не задоволена якістю звітності учасників фондового ринку
Огляд актуальних роз'яснень ДФС з питань ТЦУ

Пропонуємо до вашої уваги огляд актуальних роз'яснень окремих позицій ДФС з питань трансфертного ціноутворення, які варто врахувати під час формування звіту з КО за 2018 рік.

Імпорт товару через посередника: тонкощі ТЦУ
Тема номера
Трансфертне ціноутворення в діяльності постійних представництв нерезидентів. Загальні засади

Олексій Шматко, президент "Аксіома Консалтинг Груп", аналізує сучасний стан законодавства щодо трансфертного ціноутворення та практику його застосування.

Трансфертне ціноутворення в діяльності постійних представництв нерезидентів. Приклади

Олексій Шматко, президент "Аксіома Консалтинг Груп", аналізує сучасний стан законодавства щодо трансфертного ціноутворення та практику його застосування.

Прикладна аналітика
Звіт про управління: українські реалії
Контрольовані операції: на що звернути увагу

Аудиторська фірма "Де Візу"Е-mail: info@devisu.uahttp://www.devisu.ua Тел. (044) 279-00-00

Інвестиційна нерухомість: визнання й облік

Для зарубіжної практики звичайною справою є інвестування грошових коштів в акції та облігації, які приносять дохід у вигляді приросту вартості й виплачуваних дивідендів/відсотків. Нерухомість і земля так само, як акції та облігації, можуть приносити дохід у вигляді приросту власної вартості й у вигляді надходжень від здавання в операційну оренду.

Особливе призначення будівель (споруд) і землі у цьому випадку вимагає спеціального, на відміну від інших основних засобів, підходу до обліку й відображення у фінансовій звітності. П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" як раз і описує такий підхід. Для оподаткування також має значення те, як обліковують нерухомість – як інвестиційну чи як звичайні основні засоби.

Дисконтування зобов'язань за наслідками податкових перевірок: куди завела практика

Протягом останнього часу доволі широкого розголосу набула тема дисконтування фіскальними органами за наслідками податкових перевірок довгострокових фінансових зобов'язань українських підприємств, які ведуть облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). Оскільки ми не можемо лишатись осторонь актуальних податкових проблем вітчизняного бізнесу, пропонуємо ознайомитися з розгорнутим аналізом із погляду роз'яснювальної та судової практики. На його підставі ви зможете розробити власну стратегію поведінки та захисту від претензій контролюючих органів

МСБО 41: правила застосування

Сільськогосподарська діяльність є специфічним видом господарської діяльності, оскільки передбачає заходи з управління біологічною трансформацією рослин і тварин. Оцінка результатів цієї діяльності в обліку та їх відображення у фінансовій звітності підприємств, що перейшли на застосування міжнародних стандартів, регулюється МСБО 41 "Сільське господарство".

Реструктуризація міжнародної податкової системи в умовах діджиталізації

На сьогодні діджиталізація дедалі більше впливає не лише на повсякденне життя громадян, а й на спосіб організації економіки та суспільства. Сфера дії та швидкість змін, що відбуваються внаслідок цифрової трансформації, не можуть залишитися непомітними. Саме це зумовлює чимало проблем у державному регулюванні. Водночас завдяки появі нового набору інструментів для розроблення, підтримки та реалізації державної політики як на національному, так і міжнародному рівнях змінюється характер формування самої політики.

Зауважу, що діджиталізація має широке коло наслідків щодо оподаткування, безпосередньо впливаючи на адміністрування податків і податкову політику загалом та породжуючи нові виклики й потреби в реформуванні. З огляду на це труднощі в оподаткуванні, спричинені діджиталізацією економіки, стали активно обговорюваними на міжнародній арені в межах дискусій про те, чи продовжують міжнародні правила оподаткування бути "придатними для мети" (fit for purpose) в умовах, що постійно змінюються.

Положення про облікову політику за МСФЗ: із чого почати

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно – із першого дня реєстрації до його ліквідації. І саме власник підприємства або уповноважені ним особи повинні затвердити політику ведення обліку та складання звітності відповідно до законодавства та установчих документів. У процесі господарської діяльності облікова політика може змінюватися.

Зокрема, чимало нових категорій суб'єктів господарювання з 2018 року мусять готувати свою звітність за МСФЗ. У цій публікації ми розглянемо загальні вимоги, структуру Положення про організацію бухгалтерського обліку за МСФЗ, а також як підготувати вступні розділи Положення.

Чи сприяють МСФЗ більш ефективним міжнародним інвестиціям?
Спеціальні санкції: пережиток минулого чи інструмент тиску на бізнес

Лютий 2019 р. почався з хорошої новини для бізнесу – набрав чинності Закон про валюту, який вилучив із Закону про зовнішньоекономічну діяльність ст. 37, а разом із нею й можливість подальшого застосування спеціальних санкцій.

Однак, незважаючи на скасування, ст. 37 продовжує переслідувати компанії, щодо яких санкції було застосовано до набрання чинності Законом про валюту.

Практика: експерти відповідають
Знецінення основних засобів у МСФЗ-обліку: як вплине на податок на прибуток

Зменшення корисності активів знайоме компаніям, які звітують як за МСФЗ, так і за національними стандартами. Так, якщо є ознаки, що вказують на знецінення активу, підприємство має здійснити низку дій, щоб оцінити можливе зменшення корисності активу. Якщо ж мовиться про знецінення основних засобів, компанія одночасно повинна оцінити можливі податкові наслідки. Як вплине зменшення корисності основних засобів на податок на прибуток – читайте в матеріалі.

Виплати за вислугу років і в разі виходу на пенсію: чи будуть податкові різниці

Колективним договором підприємства передбачено одноразові виплати працівникам премій за вислугу років (10, 15, 20, 25 років) і допомоги в разі виходу на пенсію. Під час складання фінансової звітності за МСФЗ компанія не відображає такі майбутні виплати у складі довгострокових зобов'язань, а створює під них забезпечення. Чи треба застосовувати в такому випадку податкові різниці відповідно до п. 139.1 ПКУ?

Особливості звітування підприємств видобувних галузей

Коли наприкінці 2017 року до переліку підприємств, які зобов'язані перейти на МСФЗ, включили підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, чимало малих і середніх підприємств, які мають на балансі власні скважини або займаються відбором води з відкритих джерел для власних господарських потреб, занепокоїлись. Адже водні ресурси належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Прийняття Закону № 2545 восени 2018 зняло всі питання щодо переходу на МСФЗ у міськводоканалів та інших водокористувачів, натомість суттєво підвищило рівень відповідальності за якість обліку та звітування всіх інших підприємств, причетних до видобутку корисних копалин.

Яку ставку податку застосовувати для дивідендів на користь кіпрського акціонера

У ДФС нагадали: дивіденди, які виплачує компанія, що є резидентом України, резиденту Кіпру, можуть оподатковуватися в Кіпрі (п. 1 ст. 10 Конвенції).

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи в МСФЗ-звітності

У процесі діяльності підприємства мають справу із зобов'язаннями різного характеру. Серед них є такі, величина й строк погашення яких чітко визначені: заборгованість перед постачальниками за отримані товари та послуги, перед банком за запозиченими коштами, перед співробітниками із заробітної плати тощо. Поряд із ними є й група зобов'язань, визнання яких пов'язане з настанням чи ненастанням певної події. У цих випадках Міжнародні стандарти виокремлюють поняття забезпечень та умовних зобов'язань, які для правильного подання у фінансовій звітності належить чітко відрізняти від звичайних зобов'язань.

GDPR та український бізнес: 10 непростих запитань

25 травня 2018 р. Загальний регламент про захист даних, відомий також як GDPR, офіційно набув чинності. Ця інформація прокотилася українським бізнесом, як лавина, із сотнями коментарів експертів, думок, позицій, планів і страшних "пророцтв" про мільйонні штрафи, які чекають усіх і кожного як в ЄС, так і в Україні, хто, на думку деяких фахівців, "випадково отримав персональні дані громадянина ЄС й обробляв їх з недотриманням вимог GDPR". Бізнес хвилювався, метушився, робив "щось, щоб бути compliant", сповіщав своїх користувачів про нову політику з опрацювання персональних даних, наново збирав згоди на опрацювання або тихо сидів, схрестивши пальці, сподіваючись, що все заспокоїться.

Минув майже рік, слідом за шумом у ЄС спав гамір і в Україні, унаслідок чого багато хто зупинився на імпульсивному наборі випадкових кроків у бік відповідності вимогам GDPR, зроблених ще в травні минулого року.

Нюанси ведення бізнесу за кордоном: учимося реально оцінювати можливості

Останні п'ять років мають історичне значення у зв'язку з кардинальною зміною світових бізнес-процесів. Після скандальних розкриттів податкових схем із використанням офшорних зон для ухилення від оподаткування в рідних бізнес-гаванях Організація економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD; далі – ОЕСР) розробила всім відомі основні правила BEPS. Також було ухвалено Багатосторонню конвенцію з імплементації пов'язаних з податковими угодами заходами для запобігання BEPS (MLI BEPS).

Які помилки в ТЦУ-звітності не потрапляють під санкції
Зміни у фінансових зобов'язаннях: як мають виглядати зразкові розкриття
Особлива думка
Як побудувати стратегію сталого розвитку компанії: коротке керівництво

Дедалі більше великих компаній, які усвідомлюють свій вплив на навколишнє середовище й місцеве населення, ставлять собі питання щодо побудови стратегії сталого розвитку.

Це пов'язано з тим, що зміни, які відбуваються в економічній, екологічній і соціальній сферах, можуть стати джерелом як нових ризиків, так і нових можливостей. Зазвичай компанії обмежуються разовою реакцією на ці зміни й не розробляють довгострокову стратегію.

Роль бізнесу в досягненні 17 цілей сталого розвитку ООН

Останнім часом питання стійкого, самодостатнього розвитку людства, що не виснажує природні ресурси, набувають усе більшої популярності. На них звертає увагу громадськість, уряди враховують їх у законотворчій діяльності. Відповідно, ці проблеми стають важливими й для бізнесу.

Кругозір
Чому не корпоративна культура визначає унікальність компанії?

Корпоративна культура в компанії, звичайно, важлива, але далеко не вона виділяє вас з-поміж конкурентів і залучає кращі кадри. Якщо подумати, то корпоративна культура всіх компаній обертається навколо одного і того ж: людина на першому місці, ми – команда, ми – творчі, ми заохочуємо ініціативу і готові змінюватись.

Насправді не це робить компанію унікальною. Відверніть свою увагу від культури і цінностей й погляньте на те, що є тільки у вас: ваші люди, ваш стиль роботи і ваші цілі.

Унікальною компанію роблять люди, які в ній працюють.

Як менеджер з управління персоналом впливає на ваш бізнес

У більшості випадків функція менеджера відділу кадрів у компанії полягає в призначенні та проведенні співбесід, підрахунку відпрацьованих годин, оформленні відпусток і подібних речах. Однак поступово в усьому світі роль HR розширюється, і тепер вона також полягає у взаємодії з технологіями, вирішенні юридичних питань і допомозі в управлінні компанією.

Робота генерального директора або топ-менеджера насамперед пов'язана з управлінням людьми, і для того щоб виконувати її добре, керівник має розуміти, як впливає на роботу організації в цілому кожен відділ, зокрема й відділ кадрів.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua