Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№01
Січень 2018
Від редактора:
Шановний читачу, вітаємо на сторінках першого у 2018 році випуску видання!
Тему номера присвячено обліковій політиці, адже наказ про облікову політику без перебільшення можна назвати конституцією підприємства, яку приймають раз і назавжди. Тому спробуємо вибрати облікові політики за МСФЗ і визнач...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Бізнес не очікує значного зростання цін у 2018 році та планує нарощувати виробництво
Перехід на МСФЗ: Мінфін дозволив самостійно обирати дату

лист Мінфіну від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175 

Реєстр великих платників податків формується по-новому
Оновлено процедуру видачі сертифіката EUR.1
Оновлено перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими
ДФС про кредити від пов'язаних нерезидентів як спосіб ухилення від сплати податків
Законодавчо врегульовано механізм використання рахунків ескроу
Як реєструють та оподатковують договори про спільну діяльність
Тема номера
Вибір облікової політики за МСФЗ для оборотних активів і зобов'язань

Оборотні активи й оборотні зобов'язання компанії – найбільш "рухливі" статті фінансової звітності. Те, що сьогодні є грошовими коштами на рахунку, завтра може перетворитись на товар і матеріали, а післязавтра – стати дебіторською заборгованістю, а ще через день – знову проявитись у вигляді коштів на рахунку. Саме тому вибір облікової політики для таких активів і зобов'язань є невід'ємною частиною процесу переходу на МСФЗ.

Наказ про облікову політику за МСФЗ: відмінності між П(С)БО 7 та МСБО 16

У статті проаналізуємо окремі відмінності між положеннями П(С)БО та МСФЗ щодо основних засобів, які повинні віднайти відображення в обліковій політиці підприємства. Сподіваємося, що отримана інформація буде корисною та значно спростить процедуру створення наказу про облікову політику.

Облікові політики та облікові оцінки за МСФЗ

Наказ про облікову політику без перебільшення можна назвати Конституцією підприємства, яка приймається раз і назавжди. Тож у цій статті спробуємо вибрати облікові політики за МСФЗ і визначитись, що саме є обліковою оцінкою, а також розглянемо питання перспективного та ретроспективного застосування.

Створюємо наказ про облікову політику в МСФЗ-форматі

Звісно, переходячи на МСФЗ, можна розпочати з чогось легкого, але ми розпочнемо з речей складних і важливих. У цій статті спробуємо закцентувати свою увагу на основних моментах, на які слід зважати під час створення наказу про облікову політику.

Прикладна аналітика
Cкільки й чого Україна продає до США (інфографіка)

Наразі імпорт України із США перевищує наш експорт до цієї країни, проте в цілому товарообіг зростає.

Бізнес у США: податки

Кожен бізнес стає учасником податкової системи держави, і не є це винятком у Сполучених Штатах Америки. Визначившись із структурою й оформивши держреєстрацію новоствореного бізнесу, треба пройти ідентифікацію в податкових органах країни.

Кредити від нерезидентів: що змінилося у 2017 році і чого чекати далі?
Облік договорів фінансових гарантій в індивідуальній чи окремій фінансовій звітності емітента

Найбільш поширені питання й відповіді (Q&As) публікує Робоча група з імплементації МСФЗ для малих та середніх підприємств (SME Implementation Group (далі – SMEIG)), яка входить до складу Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – Рада) і покликана сприяти впровадженню МСФЗ для малих та середніх підприємств. Q&As – це необов'язкові й регулярні рекомендації щодо конкретних питань бухгалтерського обліку, що виникають у суб'єктів, які впроваджують МСФЗ для малих та середніх підприємств, та в інших зацікавлених сторін. Усі Q&As, опубліковані SMEIG, розгляне Рада під час наступного перегляду Стандарту. Також Рада розгляне питання щодо включення будь-яких принципів Q&As до МСФЗ для малих та середніх підприємств.

МСФЗ 9 – тепер іще й у Звіті про управління

Передумови виникнення та суть Звіту про управління

Казахстан оновив Податковий кодекс

З 1 січня 2018 р. у Казахстані запроваджено новий Податковий кодекс, у зв'язку з чим прийнято нову ідеологію та політику стосовно дивідендів.

Міжнародне оподаткування: окремі новації 2018 року

У всіх країнах світу податкова система щороку зазнає змін та удосконалень, що продиктовано соціально-економічними трансформаціями та світовими тенденціями. З огляду на це, розглянемо окремі новації міжнародного оподаткування, які набули чинності з початку 2018 року.

Більше уваги приділимо змінам та правкам до національних податкових законодавств у частині тих податків, які не визначено вітчизняною податковою системою. Разом з тим наведемо й зміни в оподаткуванні загальновизнаних податків у окремих країнах, адже охопити всю світову податкову систему у короткостроковий період неможливо.

Практика: експерти відповідають
Критерії для складання звітності за МСФЗ

Наше підприємство – комунальне, майно належить територіальній громаді міста, госпрозрахункове, частково фінансуємося з бюджету (фінансова допомога на зарплату, утримання інфраструктури тощо). За критеріями для складання звітності за МСФЗ ми належимо:

– за кількістю працівників – до великих;

– за балансовою вартістю активів – до середніх;

– за доходом – до малих.

Як визначити, до якої категорії ми належимо?

Кругозір
Турботливий бізнес: що таке корпоративна відповідальність і чому вона важлива

У наш час дедалі більше споживачів вимагають від компаній більшої прозорості й активної участі у вирішенні соціальних, культурних та екологічних проблем. Завдяки цьому роль корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у сучасному діловому світі зростає. Бізнес, який її ігнорує, ризикує втратити прихильність клієнтів і залишитися без працівників.

Не тільки банки. Чим жив фінансовий ринок у 2017 році

Що відбувалося на ринку фінансових компаній і чого очікують його учасники в новому році.

Читати всю статтю...
Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua