Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№04
Квітень 2017
Від редактора:
Добрий день, шановні читачі!
Раді черговій зустрічі з вами на сторінках видання Вісник МСФЗ (в Україні).
Традиційно ми ознайомимо вас із найзначнішими новинами у сфері МСФЗ та суміжних галузях. Зокрема, про перспективи поширення електронних грошей у нашій країні, про чергові поправки до МСФЗ...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Чи включати до Звіту з ТЦУ операцію з безоплатного передання товару
Дозволено репатріювати дивіденди за 2016 рік
ВМД vs інвойс

лист Головного управління ДФС у м. Києві від 31.03.2017 р. 6964/10/26-15-14-05-04-22 

Читати всю статтю...
Опубліковано повний текст Меморандуму з МВФ
Як підтвердити статус "неконтрольованої операції"
Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою
Яким буде майбутнє електронних грошей

Національний банк України прогнозує зростання популярності електронних грошей.

Читати всю статтю...
Український бізнес очікує на суттєве пожвавлення ділової активності

Український бізнес суттєво поліпшив свої очікування щодо пожвавлення ділової активності. Про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком України у I кварталі 2017 року.

Читати всю статтю...
Акціонерів почнуть повідомляти через депозитарну систему
Облікову ставку зменшено до 13 %

Правління Національного банку України прийняло рішення про зменшення облікової ставки до 13 % річних із 14 квітня 2017 року. Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017 – 2019 роках та допоможе підтримати темпи економічного зростання.

Читати всю статтю...
Зв'язок між внеском ОЗ до статкапіталу та контрольованою операцією знайдено

лист ДФСУ від 09.03.2017 р. № 5898/7/99-99-14-01-02-17 

Читати всю статтю...
Розпочато роботу над податком на виведений капітал
Тема номера
МСФЗ 16 "ОРЕНДА": ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМ. І НЕ ТІЛЬКИ ЇМ... (частина 12)

Ми завершуємо серію статей про МСФЗ 16 "Оренда", який набуде чинності з 1 січня 2019 р. Упродовж цього циклу ми дали загальний опис стандарту, позначили правила обліку для орендодавця й орендаря з огляду на майбутні зміни, оцінили вплив стандарту на сільськогосподарську оренду, а також визначили інформацію, яку потрібно розкрити орендодавцю й орендарю. Тут ми підсумуємо головні зміни революційного стандарту й оцінимо ступінь їх впливу на фінансову звітність учасників орендних відносин.

МСФЗ 16 "ОРЕНДА": ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМ. І НЕ ТІЛЬКИ ЇМ... (частина 11)

Ми продовжуємо серію статей із МСФЗ 16 "Оренда", який набуде чинності з 1 січня 2019 р. У попередній статті ми визначили вимоги цього стандарту щодо надання та розкриття інформації для орендаря. У цій статті розглянемо вимоги для орендодавця.

МСФЗ 16 "ОРЕНДА": ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМ. І НЕ ТІЛЬКИ ЇМ... (частина 10)

Ми продовжуємо серію статей з МСФЗ 16 "Оренда", який набуде чинності з 1 січня 2019 р. У цій статті ми розглянемо вимогу стандарту для подання й розкриття фінансової інформації орендарем.

Бухгалтерські алгоритми
МСФЗ і поправки, які є обов'язковими для застосування вперше при складанні фінансової звітності за 2016 рік

Щороку робота Ради з МСФЗ (International Accounting Standards Board, IASB) над Міжнародними стандартами фінансової звітності приносить світу нові поправки до існуючих Стандартів, дещо рідше випускаються абсолютно нові Стандарти, а також Рада вносить різні зміни й удосконалення у світ МСФЗ.

Кожна нова поправка чи новий Стандарт мають свою первісну дату застосування, коли компанії, що складають фінансову звітність згідно з МСФЗ, зобов'язані почати їх застосовувати до своєї фінансової звітності. Також зазвичай ці правки або Стандарти можна застосовувати й раніше дати застосування, якщо ті чи інші вимоги виконуються.

Прикладна аналітика
Корпоративні договори: нові можливості та старі проблеми

23 березня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів" (на базі проекту № 4470), що суттєво розширює правове регулювання корпоративних договорів. Раніше законодавство містило лише згадку в ст. 29 Закону "Про акціонерні товариства" можливості укладення такого роду договорів у випадках, якщо це передбачено статутом АТ. Новим же Законом надано можливість укладення корпоративних договорів в АТ і ТОВ (без прив'язки до положень статуту), а також регламентовано порядок їх укладення та їх зміст.

Ці зміни дають гарні можливості для усунення нинішніх і попередження майбутніх корпоративних конфліктів. Але, на жаль, у Законі не обійшлося без законотворчих казусів, здатних ускладнити його реалізацію. До того ж аж ніяк не всі питання, пов'язані з укладенням і виконанням таких договорів, було в ньому реалізовано.

Яким чином суттєвість може вплинути на контрольованість операції?

листи ДФСУ від 13.02.2017 р. № 2746/6/99-99-15-02-02-15 та від 22.02.2017 р. № 3722/6/99-99-15-02-02-15

Форум із захисту бізнесу: про ефективні механізми протидії зовнішнім бізнес-ризикам

5 квітня відбувся ІІ Форум із захисту бізнесу, на якому, серед іншого, обговорили питання протистояння зовнішнім загрозам.

Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжної структури Балансу (НП(С)БО, МСБО, ГААП США, Директива 2013/34/ЄС)

Основним документом фінансової звітності у всіх країнах є Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан), який є головним джерелом інформації про фінансово-майновий стан підприємства для всіх зацікавлених користувачів. В основу Балансу в будь-якій країні покладено головне рівняння бухгалтерського обліку, що відображає взаємозв'язок між активами, пасивами (зобов'язаннями) та власним капіталом: актив = капітал + зобов'язання.

У країнах, де немає законодавчо закріпленої форми Балансу, структура його статей відповідає специфіці конкретного підприємства та встановлюється відповідно до принципу повного розкриття господарської інформації (це особливо властиво країнам англо-американської системи обліку).

Читати всю статтю...
Меморандум з МВФ: зобов'язання проти викликів

Завершилася епопея з черговим траншем МВФ, особливої інтриги якій надавала необхідність врахувати вплив на українську економіку від припинення товаропотоків з непідконтрольних Україні територій. Тривалість цієї інтриги тільки сприяла нарощенню політичних спекуляцій навколо Меморандуму. У такий спосіб партії збільшували власний політичний капітал, проте політизація документа не допомогла його краще зрозуміти. Експерти Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) проаналізували пункти чергового Меморандуму і оцінили їх з точки зору потреб української економіки та щодо того, наскільки реально втілити їх у життя.

Практика: експерти відповідають
Коли можна зменшити суму валютної виручки?
У прибутковій декларації не потрібно ставити позначку про наявність приміток до фінзвітності за МСФЗ

Чи подаються примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка в податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до МСФЗ?

Загалом податківці не чинять опору негоспвитратам, але є одне "але"

Чи враховуються під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток витрати, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності враховуються під час визначення фінансового результату до оподаткування, але не пов'язані з господарською діяльністю платника?

Печатка нерезидента на ЗЕД-договорі

Чи обов'язково на ЗЕД-договорі повинна бути печатка нерезидента?

ЗЕД-розрахунки

З якого періоду розпочинається відлік строку розрахунків у сфері ЗЕД під час здійснення експортних операцій та з якої дати нараховується пеня за порушення термінів цих розрахунків?

ЗЕД-послуги

Які послуги у сфері ЗЕД не передбачають здійснення банками валютного контролю?

Кругозір
Застосування МСФЗ – один із стратегічних напрямів діяльності ФПБАУ

25 березня 2017 року в прес-центрі Торгово-промислової палати України, як і було передбачено планом, відбувся 21-й з'їзд Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua