Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№04
Квітень 2016
Від редактора:
Доброго дня, шановні читачі!
Сьогодні ми традиційно познайомимо з головними нововведеннями у МСФЗ та у суміжних сферах.
У світлі антикорупційного прагнення нашої країни ми також розглянемо доволі делікатне питання про те, де пролягає грань між подарунком і хабаром, та європейський досвід аудію...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
FASB спростив перехід на метод пайової участі

Робота Ради зі стандартів фінансової звітності США (FASB) триває дуже активно. Нещодавно стало відомо про чергове, уже третє підряд, оновлення – цього разу до стандартів із розділу (Topic) 323 ("Інвестиції – метод пайової участі та спільні підприємства").

Читати всю статтю...
Майбутнє аудиту

Як повідомляється у новій доповіді, аудит повинен швидше реагувати на зміни і еволюціонувати, щоб зберегти свою значимість. Під час "круглих столів" з'ясувалося, що в розвинених країнах стан справ у сфері аудиту викликає стурбованість.

Читати всю статтю...
Планується запровадити новий податок: цього разу "офшорний"

законопроект № 4413  

Читати всю статтю...
Трансфертне ціноутворення: лікбез від податківців

лист ДФСУ від 15.02.2016 р. № 3053/6/99-99-19-02-02-15 

Читати всю статтю...
Директиви від Єврокомісії для запобігання ухиленню від податків

Європейська комісія приймає директиви для запобігання ухиленню від податків. Головна їх мета – ліквідувати можливості та лазівки для агресивних методів податкової оптимізації.

Читати всю статтю...
Стюардство

Для системи МСФЗ використання категорії stewardship у контексті концептуального поставлення завдань – новинка. Ще у квітні 2005 року Рада з МСБО доручила своїм штатним фахівцям проаналізувати зміст категорії stewardship і її застосовність у Концептоснові.

Читати всю статтю...
Законопроект про бухоблік: пропозиції
Несподівані результати дослідження впливу обов'язкової ротації аудиторів на якість аудиту

У той час як багато фахівців по всьому світу сперечаються про переваги і недоліки обов'язкової ротації аудиторів, нещодавно стали відомі результати незалежного дослідження впливу цих вимог на якість аудиту.

Читати всю статтю...
Тема номера
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти": знецінення

На сьогодні МСФЗ IAS 39 визначає правила оцінки та обліку знецінення фінансових активів. Було прийнято рішення замінити МСФЗ IAS 39 на більш простий у застосуванні, більш логічний стандарт з обліку фінансових інструментів. Новий стандарт МСФЗ IFRS 9 обов'язковий до застосування з 1 січня 2018 року.

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти": визнання й оцінка. Вибір категорії фінансових активів і зобов'язань

У системі МСФЗ тема фінансових інструментів уважається найбільш складною. Серед стандартів з обліку інструментів МСФЗ (IAS) 39 – найскладніший документ і по праву викликає в користувачів масу запитань. Було вирішено спростити облікові підходи за фінансовими інструментами. Новий МСФЗ (IFRS) 9 в остаточній редакції 2014 року повністю замінить собою МСФЗ (IAS) 39 з 1 січня 2018 року. Більш раннє застосування дозволяється, але компанії не зобов'язані переходити на новий стандарт до 2018 року.

Прикладна аналітика
Розраховуємося з працівниками згідно з міжнародними стандартами

Оплата праці завжди є актуальною темою, як для роботодавця, так і для самого співробітника. Підприємства, що складають свою звітність згідно з МСФЗ, повинні керуватися МСБО 19 "Винагороди працівникам".

Неринкові ставки: дисконтування

Відображення заборгованостей за теперішньою (амортизованою) вартістю – не каприз стандартизаторів, а механізм максимального наближення балансових показників до ринкових реалій. Тому головбух не має права ігнорувати вимоги стандартів щодо дисконтування боргів.

Три найпоширеніші міфи зі сфери обліку необоротних активів

Тема обліку необоротних активів (PPE – Property, Plant and Equipment), а у зв'язку з цим і практичного застосування стандарту МСБО 16 часто обговорюється серед фахівців за кордоном.

Уціночне резервування: податкові ризики

Відношення до оцінки запасів у системі МСФЗ та системі П(С)БО практично однакове. Базовий постулат – запаси в балансі повинні бути представлені за найменшою з двох величин: первісною собівартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9, параграф 9 МСБО 2). У випадку, коли чиста вартість реалізації виявляється менше собівартості, необхідна уцінка.

Співрозмовник
Катерина Рафальська: Ми запроваджуємо не точкові зміни, а повністю нові підходи

Катерина Рафальська, директор Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів і пруденційного нагляду НКЦПФР, про посилення вимог до аудиту фінансової звітності, контролю якості аудиторських фірм, а також про розвиток системи пруденційного нагляду та плани на 2016 рік.

Кругозір
Як працює інфляція та чому вона з'їдає ваші заощадження?

Інфляція властива економіці будь-якої країни. Як вона з'явилася і чому процвітає?

Шість трендів у світовій економіці, які помітні вже тепер

Світова економіка розвивається постійно й залежить від низки факторів, які не завжди можна передбачити. Тому довгострокові прогнози глобального розвитку досить умовні. Але є очевидні тенденції, які вплинуть на світову економіку вже у 2016 році. І майже всі вони прямо стосуються України.

Де межа між подарунком і хабаром? Практика США та Європи

Де межа між подарунком і хабаром? Це питання особливо актуальне в таких країнах, як Україна, де корупція процвітає, заходи для її скасування не дають серйозних результатів, а реформи щодо боротьби з корупцією проходять зі скрипом.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua