Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№22
Жовтень 2015
Від редактора:
Добрий день, шановні читачі!
Раді нашій зустрічі на сторінках чергового випуску електронного видання «Вісник МСФЗ» в Україні.
У цьому номері ми традиційно інформуємо про головні події та знакові нововведення у сфері МСФЗ. Насамперед звертаємо увагу на обов'язок банків перейти на скла...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Банки повинні перейти на МСФЗ з 1 грудня 2015 року

лист НБУ від 07.10.2015 р. № 60-09011/74013 

Читати всю статтю...
НКЦПФР разом з міжнародними організаціями завершує розробку законопроектів про деривативи та регульовані ринки
Взаємна адміндопомога в податкових справах: перелік країн оновлено
Моніторинг & опитування: ДФС отримала нові порядки для контролю за ТЦУ

наказ Мінфіну від 14.08.2015 р. № 706 

Бухгалтерські алгоритми
Безрезервно-безкоригувальне

У національній системі стандартизації прямо передбачено резервування сумнівного боргу. Однак у системі МСФЗ ситуація трохи інша. Дебіторська заборгованість як фінансовий актив розглядається в МСБО 39, який допускає зменшення корисності таких активів двома способами: зі створенням резерву та шляхом прямого списання частини боргу на витрати.

Прикладна аналітика
Невиробнича консервація

З 2015 року оподаткування прибутку ґрунтується на показнику прибутку, визначеному за стандартами бухобліку. Тому положення таких стандартів починають відігравати головну роль у розрахунках сум, що підлягають сплаті до бюджету. Здавалося б, якщо бухоблік ведеться правильно й головбух дисципліновано виконав усі вимоги Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо коригувань бухгалтерського прибутку з метою оподаткування, проблем бути не повинно. Однак у ситуацію, як завжди, втручаються податкові органи, що прагнуть за допомогою власних, іноді досить сумнівних, тлумачень максимізувати податкові надходження.

Читати всю статтю...
Метод пайової участі в окремій фінансовій звітності

При обліку інвестицій у дочірні, спільні й асоційовані підприємства компанії відтепер можуть використовувати метод пайової участі. Відповідно до нього при первісному визнанні інвестиції оцінюються за фактичною вартістю, а після придбання їхня вартість коригується з урахуванням зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестицій.

Практика: експерти відповідають
Модернізація орендованого майна: облік в орендодавця

Наше підприємство надало в операційну оренду основні засоби. Орендодавець з нашого дозволу та за власний рахунок провів модернізацію орендованого майна. Чи повинні витрати на модернізацію збільшити вартість об'єктів, переданих в оренду?

Особлива думка
Нове життя Стандарта №9

На думку Грема Холта, велика ймовірність того, що стандарт МСФЗ (IFRS) 9 створить значні складнощі для фінансових організацій.

Кругозір
Ведення бізнесу в Ізраїлі

Невелика країна з пустельним кліматом, яка перебувала кілька десятиліть у стані війни зі своїми сусідами, – не найкраще місце для ведення бізнесу. Але це правило не працює, коли йдеться про Ізраїль. ВВП країни, яка в 29 разів менша за Україну (20,777 кв. км і 603,500 кв. км  відповідно), у 2014 році склав $304,266 млрд., що майже в 2,5 разу більше, ніж ВВП України за аналогічний період ($131,805 млрд.). При цьому рівень безробіття в Ізраїлі в 2014 році був близько 6,4 % – непоганий показник навіть у порівнянні з більшістю країн ЄС, де він часто перевищує 10 %.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua