Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№14
Червень 2015
Від редактора:
Доброго дня!
У сьогоднішньому випуску, окрім традиційного висвітлення новин і актуальних практичних питань сфери МСФЗ, ми вирішили провести ще й короткий екскурс в історію становлення МСФЗ в Україні.
Враховуючи дедалі більший інтерес до освоєння МСФЗ та підтвердження отриманих знань відповід...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Інфляційні підсумки травня

Інфляція у травні, як і очікувалося, суттєво сповільнилася та становила 2,2 % за місяць.

Зростання індексу споживчих цін (далі – ІСЦ), яке прискорювалося з кінця минулого року внаслідок значних курсових коливань та суттєвого підвищення житлово-комунальних тарифів, у травні сповільнилося до 2,2%. – такого висновку дійшли фахівці Національного банку за результатами оцінки інфляції за травень 2015 року.

Презентація попереднього проекту змін до Концептуальних основ фінансової звітності
Робочий план Ради з МСФЗ (IASB) станом на 27 травня 2015 року
МСФЗ для МСП: зміни
Експрес-огляд: коротко про головне
Основні тенденції грошово-кредитного та валютного ринків України за травень

Національний банк України оприлюднив свої підсумки моніторингу ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках.

Тема номера
Хто і в які терміни зобов'язаний складати консолідовану фінансову звітність?
Практичні приклади консолідації звітності з МСФЗ

У цьому матеріалі ми ознайомимось з практичними прикладами консолідації звітності з МСФЗ, зокрема звіту про фінансовий стан (балансу).

Разом з тим, з теоретичними аспектами консолідації можна ознайомитися в матеріалі "Підготовка консолідованої звітності з МСФЗ" видання Вісник МСФЗ № 11 від 18.05.2015 р.

Читати всю статтю...
Чи готуватися державним підприємствам до консолідації?

Наслідком процесу інтеграції України в європейський економічний і світовий простір для наших банків, страхових компаній та акціонерних товариств усіх форм власності став перехід на МСФЗ. Але є ще Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС), застосування яких в Україні наразі не вимагається. Враховуючи світову тенденцію до розширення географії їх застосування, актуальність МСБОДС може різко зрости. У цій статті розглянуто питання консолідації підприємств держсектору відповідно до вимог профільних міжнародних стандартів.

Прикладна аналітика
Відображення операцій продажу дооцінених основних засобів в бухгалтерському обліку за МСФЗ та податковому обліку з 01.01.2015 р.

Згідно з МСБО 16 "Основні засоби" дооцінка основних засобів визнається у власному капіталі на рахунку власного капіталу "Дооцінка", якщо не було попередніх уцінок, які відображалися у складі прибутку, збитку.

Визначимося з бухгалтерським та податковим обліком з 01.01.2015 р. операції з продажу дооціненого об’єкта основних засобів, вартість дооцінки якого відображено у власному капіталі на рахунку власного капіталу "Дооцінка".

Відображення переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку за МСФЗ та податковому обліку з 01.01.2015 р.

Згідно з МСБО 16 "Основні засоби" суб’єкт господарювання для оцінки основних засобів після визнання має обирати своєю обліковою політикою або модель собівартості, або модель переоцінки.

Модель переоцінки передбачає облік об’єкта основних засобів (справедливу вартість яких можна достовірно оцінити) за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.

Амортизаційний апокриф

У цій статті ми хочемо познайомити читачів з тими методиками амортизації, які залишилися в тіні стандартизованих регламентів і мало відомі польовим командирам українського бухобліку.

Практика: експерти відповідають
Міні-кейс з нарахування резервів або історія однієї невеликої фінансової компанії

Діяльність фінансових компаній контролюється та регулюється Нацкомфінпослуг. Всі фінансові компанії подають до неї річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

В яких випадках підприємства зобов’язані створювати забезпечення відповідно до вимог МСФЗ?

На практиці часто має місце ситуація, коли підприємства у зв'язку з відсутністю на звітну дату акта приймання-передачі послуг створюють та відображають у фінансовій звітності забезпечення, пов'язані з отриманням у звітному періоді зазначених послуг, вартість яких та терміни сплати достовірно визначені та узгоджені з виконавцями. Або, навпаки, підприємства створюють у звітному періоді забезпечення, пов'язані з витратами, які мають бути понесені в наступних за звітним періодах.

Чи відповідає вимогам МСФЗ формування відстрочених аквізиційних витрат страховиком, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя?

Згідно з п. 2.16 розд. 2 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433, у додатковій статті Балансу "Відстрочені аквізиційні витрати" страховиками відображається сума аквізиційних витрат, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту).

Проаналізуємо, як вищенаведена рекомендація узгоджується з вимогами МСФЗ.

Кругозір
Британська програма МСФЗ-сертифікації вже в Україні

МСФЗ впевнено завойовують визнання як єдина мова міжнародного бізнесу. Тому не дивно, що інтерес до теми опанування цієї мови невпинно зростає. Разом з інтересом зростає й потреба у фахівцях, які володіють навичками складання й аудіювання звітності за МСФЗ. Сьогодні перед охочими оволодіти на практиці премудростями МСФЗ-звітності відкривається досить широкий діапазон можливостей. Найбільшою популярністю серед тих, хто прагне МСФЗ-знань, користується професійна сертифікація.

Податкова система США: цікаві факти

Продовжуємо знайомство з цікавими особливостями американської податкової системи. Сьогодні розглянемо допомогу, яка надається Податковим управлінням США постраждалим від стихійних лих.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua