Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№13
Червень 2015
Від редактора:
28 квітня 2015 року Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності проголосувала за опублікування Попереднього проекту, який містить пропозицію щодо перенесення на один рік дати набрання чинності МСФЗ 15 – на 1 січня 2018.
Новий Стандарт щодо виручки (МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клієнта...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Новини та коментарі
Оновлення Ради з МСФЗ (IASB): Травнева зустріч – 2015
Робочий план Ради з МСФЗ (IASB) станом на 5 травня 2015
Рада з МСФЗ (IASB) опублікувала Попередній проект – перенесення дати набрання чинності МСФЗ 15
Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAG) – Новий звіт про статус прийняття
Прикладна аналітика
Соцпакетне жахіття

У міру розвитку капіталізму в наших широтах набирають обертів усілякі програми лояльності працівників, схеми стимулювання продуктивності праці та нарощування мотивації. Невід'ємною частиною такого роду заходів є т. зв. "соцпакети", що надають працівникам різноманітні пільги та вигоди: починаючи від безкоштовного харчування на виробництві й закінчуючи хвацькими корпоративами.

Аванси під "необоротку"

Як відомо, українська схильність відображати аванси під покупку необоротних активів у складі поточної дебзаборгованості не відповідає уявленням МСФЗ про категорії оборотності/необоротності активів. Позиція нашого Мінфіну в цьому питанні як і раніше викликає здивування у більшості експертів. Однак, ніде правди діти, багато бухгалтерів поза сумнівами включають аванси під "необоротку" до складу короткострокових активів, якщо постачання планується завершити протягом року з дати балансу. При цьому вони виходять насамперед із пріоритету строку погашення дебборгу, не замислюючись щодо його природи (економічної суті).

Вартість запасів: аналіз і практичні приклади

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 "Запаси" містить норми, які стосуються порядку обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Стандарт подає керівництво з визначення собівартості та наступного визнання витрат, включаючи будь-яке списання до чистої вартості можливого продажу. Також він містить рекомендації з приводу формул собівартості, що використовуються для визначення собівартості запасів.

Практика: експерти відповідають
Куди подіти резерв дооцінки

Фінансовий актив, віднесений до категорії доступних для продажу, було дооцінено. Дооцінка була віднесена до іншого сукупного прибутку: Д 35 К 41.

Відповідне сальдо було відображено за кредитом рахунку 41.

Згодом було прийнято рішення про знецінення цього активу.

Сума знецінення перевищує суму попередньої уцінки.

Що зробити із сумою, відображеною на кредиті 41 рахунку?

Віднести на прибуток чи списати у кореспонденції з рахунком 35?

Амортизація: початок

З якого моменту починати амортизацію основних засобів? Чи потрібно чекати на той момент, коли об'єкт буде введено в експлуатацію?

Демонтаж, знесення, рекультивація, резервування

Під час спорудження об'єкта основних засобів керівництво підприємства робить попередню оцінку витрат на майбутні операції щодо знесення цього об'єкта та очищення території. Чи потрібно включати такі планові витрати до балансової вартості такого об'єкта та створювати резерв, якщо законодавчої вимоги щодо його знесення та очищення майданчика немає?

Кругозір
МСФЗ в Україні: історичні віхи становлення

Інтерес до МСФЗ з боку бухгромадськості стрімко зростає. Цій темі все частіше приділяється увага на різних професійних заходах і на сторінках спеціалізованих ЗМІ. Все частіше зустрічаються згадки про МСФЗ і у вітчизняній нормативці. 

До слова, з інформацією про те, що таке МСФЗ і з чим його їдять, можна ознайомитися в додатку "Довідник МСФЗ".

А в сьогоднішньому випуску ми вирішили провести короткий екскурс в історію становлення МСФЗ в Україні.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua