Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Учет и отчетность в том периоде, за который представляется первая финансовая отчетность по МСФО (Разъяснение ФПБАУ от 22.12.2018 г. № 1)

Облік та звітність у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ

Роз'яснення ФПБАУ від 22.12.2018 р. № 1

Загальна характеристика проблеми

Пункт 6 статті 121 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  містить таку норму:

"Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами".

При реалізації цієї норми у підприємства, яке складає першу фінансову звітність за МСФЗ, виникають такі запитання:

1) Чи можливе ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ?

2) Якщо у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ, бухгалтерський облік ведеться відповідно до облікової політики за національними стандартами, то чи необхідно додатково складати фінансову звітність за національними стандартами?

Позиція

1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ, можливе.

2. Якщо у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ, бухгалтерський облік ведеться відповідно до облікової політики за національними стандартами, законодавство не вимагає додатково складати фінансову звітність за національними стандартами.

Обґрунтування

1) Відповідно до статті 1 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

– бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень,

– облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

Визначення облікової політики в системі МСФЗ відрізняється від дефініції Закону. У параграфі 5 МСБО 8 зазначено:

"Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності".

Таким чином, облікова політика в системі МСФЗ не охоплює регламентацію процесу ведення бухгалтерського обліку, і регулює виключно питання складання та подання фінансової звітності.

Закон жодним чином не забороняє у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ, вести бухгалтерський облік за тією обліковою політикою, яка використовується для складання та подання фінансової звітності за МСФЗ.

2) Параграф 9 МСБО 1 описує загальне уявлення про фінансову звітність:

"Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб'єкта господарювання. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень".

Параграф 3 МСФЗ 1 визначає категорію першої фінансової звітності за МСФЗ:

"Перша фінансова звітність суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ і при цьому чітко та беззастережно стверджує в цій фінансовій звітності відповідність МСФЗ".

Згідно з параграфом 24 МСФЗ 1 перша фінансова звітність суб'єкта господарювання, складена за МСФЗ, має включати узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми стандартами з його власним капіталом за МСФЗ для дати переходу на МСФЗ та дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності суб'єкта господарювання за попередніми стандартами. Таким чином, МСФЗ 1 не вимагає подання узгоджень на початок та кінець того періоду, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ.

Жоден міжнародний стандарт не містить вимог щодо подання додаткової фінансової звітності на попередніми стандартами за той період, за який складено першу фінансову звітність за МСФЗ. Закон також не містить вимог щодо подання додаткової фінансової звітності на попередніми стандартами за той період, за який складено першу фінансову звітність за МСФЗ.

___________________________________________________

Увага!

ФПБАУ не приймає та не несе жодної відповідальності за будь-які втрату чи збитки, що можуть виникнути в результаті дій або бездіяльності будь-якої особи в результаті використання матеріалів цієї публікації.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО