Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Криптоактиви: хто стане "законодавцем моди" в майбутньому світі цифрових активів – FASB чи IASB

30 вересня 2022 року планується провести Спільне освітнє засідання FASB-IASB, одним з питань порядку денного на якому буде облік і розкриття інформації про операції з криптоактивами. І FASB, і IASB провели достатньо глибокі дослідження щодо криптоактивів і готові презентувати результати своїх досліджень.

З чим виходить на арену FASB

Американський регулятор ще у грудні 2019 року випустив практичний посібник "Облік і аудит цифрових активів", в якому криптоактиви були віднесені до нематеріальних активів, бо не відповідають визначенням ні грошових коштів (бо не забезпечені державою) і їх еквівалентів, ні фінансових інструментів (бо не є договірним правом), ні запасів (бо запаси матеріальні). Такі аргументи, якщо одним словом, висунув FASB.

Криптоактиви первісно оцінюються за собівартістю, не мають періоду корисного використання, тому не амортизуються і тестуються на знецінення щонайменше щорічно (або за наявності відповідних обставин). По суті вони мають бути знецінені до найменшої справедливої вартості, яка спостерігалась протягом звітного періоду, а збитки від знецінення визнаються збитками та не підлягають відновленню. При цьому сама криптоплатформа має відображати зобов'язання в сумі, що дорівнює справедливій вартості криптоактивів, за зберігання яких ця платформа відповідає. Укладачі в більшості погоджувалися з обліком за справедливою вартістю, бо зрозуміло, що первісна вартість тут неприйнятна, а щодо моделі знецінення – скаржилися на достатньо великі витрати на її застосування, оскільки вимагає постійного моніторингу цін на різних ринках (що не завжди є легкодоступним), щоб знайти найменшу за період.

На початку березня 2022 року, незважаючи на існуючі різні погляди, більшість фахівців зійшлася на тому, що криптоактиви мають подаватися окремо від інших активів у фінансовій звітності. FASB чітко зазначає, що проблема ідентифікована, сфера застосування зрозуміла, є бачення рішень, які можуть бути технічно реалізовані, а очікувані вигоди від цієї роботи виправдають очікувані витрати на зміни. Отже, можна очікувати, що криптоактиви знайдуть собі достойне місце в US GAAP. Хоча вже зараз FASB спробував надати драфт визначення криптоактивів як підмножини цифрових активів, які застосовуються як засіб обміну, не випускаються юрисдикцією (урядом), не призводять до укладання договору між сторонами та не вважаються цінними паперами. Розуміємо, що це визначення ще не раз зміниться, але відштовхуватися вже є від чого.

З чим виходить на Спільне освітнє засідання IASB

Позиція IASB полягає в тому, що криптоактиви не обліковуються як грошові кошти та їх еквіваленти та як фінансові активи, що повністю узгоджується з позицією FASB. Однак IASB вважає, що у випадках, коли компанія володіє криптоактивами для продажу в ході своєї звичайної діяльності, вона може застосовувати МСБО 2 "Запаси" з відповідними розкриттями, що є відмінністю від американського підходу. Решта криптоактивів на думку IASB класифікуються як нематеріальні активи.

Якщо говорити про МСБО 2 "Запаси", то за замовченням пріоритетною оцінкою є історична вартість, а лише для брокерів і трейдерів – модель справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж (зміни визнаються в прибутках/збиткам і можуть коливатися в протилежних напрямках). Щодо МСБО 38 "Нематеріальні активи", то історична вартість теж є пріоритетною моделлю, за виключенням нематеріальних активів, для яких існує активний ринок. І все одно, навіть для моделі справедливої вартості нематеріальних активів, передбачено вирахування амортизації та збитків від знецінення. А збільшення справедливої вартості визнається в іншому сукупному доході (якщо воно не сторнує попередні збитки від знецінення), зменшення – у межах попередньо визнаного іншого сукупного доходу до обнулення, а потім у збитках. Від себе додамо, що обидві моделі справедливої вартості не відповідають природі криптоактивів, тому не можуть бути використані в чистому вигляді.

Які варіанти розглядав IASB? Передусім, це розробка просто навчальних матеріалів, по-друге, розробка нового стандарту, по-третє, цільові поправки до МСБО 38 "Нематеріальні активи", або зміна сфери застосування стандартів з метою включення криптовалют до сфер застосування вимог до фінансових інструментів. На даний час IASB вирішив не включати до свого плану роботи проект щодо криптовалют та пов'язаних з ними операцій, однак планується продовжити відслідковувати розвиток подій у цій сфері. Розглянемо далі позицію IASB детальніше.

IASB розуміє, що ключовим запитом користувачів фінансової звітності є інформація про справедливу вартість криптовалют. Однак у стандартах бухгалтерського обліку МСФЗ є вимоги, які дозволяють або вимагають оцінювати криптовалюти за справедливою вартістю.

У IASB існують сумніви щодо того, що криптовалюти та пов'язані з ними операції переважають у багатьох юрисдикціях або мають всеохоплюючий вплив на фінансову звітність багатьох суб'єктів господарювання.

Проект з обліку різних видів криптоактивів і криптозобов'язань IASB вважає складним і, можливо, передчасним, оскільки такі криптоактиви і криптозобов'язання є частиною нової екосистеми, що швидко розвивається.

При цьому IASB додав до свого робочого плану дослідницький проект щодо нематеріальних активів. Цей проект щодо нематеріальних активів перегляне сферу застосування МСФЗ (IAS) 38, включаючи питання про те, чи повинні криптовалюти залишатися в ній.

Як бачимо, IASB налаштований не настільки рішуче, як FASB, щодо обліку криптоактивів.

Якщо у Вас виникають складні ситуації, не врегульовані МСФЗ, і потрібна розробка власних облікових політик, звертайтесь до нас за порадами і консультаціями через сторінку https://amsfo.com.ua/services/

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО