Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Дольові фінансові інструменти: уникайте нерелевантних моделей управління, щоб запобігти помилкам в класифікації й оцінках

Підприємство придбало частку в статутному капіталі ТОВ (менш ніж 5%). Купили з метою утримувати чи продати за більш сприятливою ціною. Чи може підприємство обліковувати її як інвестиції в інструменти капіталу та обліковувати за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід. Чи такий підхід можливий лише для акцій АТ чи ПрАТ?

Передусім, визначаємося, що за МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" для дольових фінансових інструментів існує одна модель обліку (оцінки) – модель справедливої вартості з відображенням змін у прибутках і збитках + ОПЦІЯ, яка в деяких випадках дозволяє зміну справедливої вартості відображати в іншому сукупному доході.

Тому у підприємства тут вибір не те, що невеликий, а, взагалі, очевидний. Спробуємо його обґрунтувати.

ПрАТ, АТ чи ТОВ – по суті мало впливає на класифікацію дольових інструментів при визнанні. Звісно, що дольові інструменти АТ, що з більшою ймовірністю мають вільний обіг на ринку, скоріш за все потраплятимуть до торгового портфелю, для якого модель справедливої вартості з відображенням змін у прибутках і збитках є безальтернативною. Частки ПрАТ і ТОВ можуть і не мати активного ринку, але і МСФЗ 9 не вимагає наявності саме активного ринку для віднесення дольових інструментів до торгового портфелю. Відтак, на перше питання ми відповіли – будь-яка частка є дольовим фінансовим інструментом і оцінюється за справедливою вартістю.

◊В тексті питання підприємство наводить фразу "...Купили з метою утримувати чи продати за більш сприятливою ціною...", не характерну для дольових інструментів, намагаючись притягнути модель боргових інструментів, які можуть оцінюватися як за амортизованою вартістю, так і за справедливою вартістю, як раз з переоцінкою через інший сукупний дохід. Це свідчить, що компанія штучно намагається уникнути впливу переоцінки на прибуток/збиток через нерелевантні оцінки моделі управління фінансовими інструментами.

Процитуємо МСФЗ 9:

4.1.4 .....суб'єкт господарювання МОЖЕ на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, БЕЗВІДКЛИЧНЕ рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході...

5.7.5 Під час первісного визнання суб'єкт господарювання МАЄ ПРАВО на власний розсуд прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході подальших змін у справедливій вартості ІНВЕСТИЦІЇ В ІНСТРУМЕНТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ в межах сфери застосування цього Стандарту, ЯКИЙ НЕ УТРИМУЄТЬСЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ....

Б5.7.1 ...Таке рішення приймається на рівні кожного інструмента (тобто кожної акції). Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток або збиток не передаються. Натомість суб'єкт господарювання має право передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капіталі.

Утримувані для торгівлі – це фінансовий актив або фінансове зобов'язання, яке:

  • (а) купується або приймається, головним чином, для продажу або зворотного викупу в короткостроковій перспективі;
  • (б) при первинному визнанні входить до складу портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється разом і щодо яких існують докази нещодавного здійснення операцій з одержання прибутку в короткостроковій перспективі; або
  • (в) є похідним інструментом (окрім похідного інструменту, що є договором фінансової гарантії або який був призначений інструментом хеджування та є ефективним інструментом хеджування)..."

Відтак, якщо для дольових фінансових інструментів розглядається можливість продажу, а саме так зазначено у питанні (як тільки ціна буде сприятливою => тобто модель управління – заробити на різниці справедливої вартості) – тоді доречним представляється використання моделі справедливої вартості з відображенням її змін через прибутки збитки.

Коли можливо застосування опії "іншого сукупного доходу" для дольових інструментів? Лише в окремих випадках, коли дольові інструменти придбані не з торговими цілями, наприклад, поетапне придбання бізнесу чи якасть ступінь впливу/контролю потрібна). В таких випадках можна, як виключення, прийняти БЕЗВІДКЛИЧНЕ рішення обліковувати такі неторгові дольові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. І ще, придбання 5 відсотків навряд чи має на меті вплив чи контроль, тому це ще одне підтвердження того, що застосування опції іншого сукупного доходу в даній ситуації не є прийнятним.

Питання класифікації фінансових інструментів завжди викликають певні складнощі, тому для зацікавлених розібратися рекомендуємо вебінар Олена Харламової "Класифікація фінансових інструментів: алгоритми, приклади та розкриття"

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО