Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Необоротні активи для продажу: обережність при визнанні

В багатьох публікаціях і світових регуляторів, і фахівців-експертів сьогодні згадується про обачливе ставлення до визнання активів, призначених для продажу та груп вибуття у зв'язку з воєнними подіями, які можуть впливати на перспективи використання цих необоротних активів. Поверхневий підхід до застосування норм МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність" дійсно може призвести до неправомірного визнання активів в цих категоріях, оскільки подальша експлуатація, наприклад, неможлива або не очікується. Але потрібно пам'ятати, що МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність" має абсолютно чіткі критерії визнання активів, призначених для продажу.

Нагадаємо, що компанія має право класифікувати непоточний актив (або групу вибуття) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Якщо ж актив або непридатний до використання, або очікується його ліквідація (наприклад, внаслідок часткового руйнування), або він тимчасово не використовується і поки що не відомо, чи буде можливість його використовувати в майбутньому, або існують інші обставини, відмінні від наміру продажу або розподілу власникам, переводити їх до групи вибуття НЕПРАВОМІРНО. Тобто, будь який інший шлях вибуття, ніж продаж чи розподіл власникам (в стандарті не сказано, але з практики ще може бути намір внесення до статутного капіталу іншої компанії), не є підставою для перекласифікації необоротних активів до груп вибуття (між тим, групи вибуття можуть включати і оборотні активи).

Відтак, якщо Ви дійсно вирішили продати (розподілити, обміняти на інший необоротний актив на комерційній основі або вкласти – надалі всі ці варіанти розуміються під продажем) необоротні активи, то, перш ніж їх визнати призначеними для продажу, впевніться, що цей актив (або група вибуття) є придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або груп вибуття), і цей продаж є високо ймовірним. Що підтверджує високу ймовірність продажу протягом одного року, починаючи з дати класифікації? Насамперед, це:

· наявність плану продажу активу (або групи вибуття)

· активна програма щодо визначення покупця

· дії, що доводять слідування плану

· дії, вчинені для виконання плану, повинні свідчити про неможливість відміни цього плану або внесення до нього будь-яких важливих змін

· активне просування для продажу (рекламна пропозиція)

· адекватна ринкова з огляду на його поточну справедливу вартість

· погодження відчуження власниками / акціонерами, якщо це вимагається законодавством чи статутними документами.

Насправді, неправомірна класифікація активів, призначених для продажу призводить до викривлення фінансових результатів (найймовірніше штучного "прикрашання" прибутку за рахунок припинення амортизації, заниження витрат, що недостовірно відображатиме фінансові результати, які можуть бути підставою бонусів, умов кредитування тощо).

Якщо ж ви прийшли до висновку, що актив не відповідає вищенаведеним вимогам, це означатиме, що його слід обліковувати згідно МСБО 16 "Основні засоби" з урахуванням МСБО 36 "Зменшення корисності активів".

Детальніше про знецінення активів на нашому вебінарі "Знецінення та відновлення корисності нефінансових активів в МСФЗ-звітності"

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО