Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Воєнні зміни до Положення про інвентаризацію: безпечний та безперешкодний доступ до активів

Інвентаризація є інструментом бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності незалежно від того, які стандарти (національні або міжнародні) є її концептуальною основою. Інвентаризація є тим обліковим інструментом, який сприяє дотриманню однієї з найважливіших якісних характеристик фінансової звітності – правдивості подання. Проведення інвентаризації забезпечує більший ступень об'єктивності, достовірності та реальності показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності за рахунок з'ясування та усунення відхилень між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом, критеріями визнання і оцінкою активів, елементів власного капіталу і зобов'язань компаній.

Вимоги до інвентаризації в нашому законодавчому полі містяться в статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і Положенні про інвентаризацію активів та зобов'язань, що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, яке застосовують у тому числі і компанії, які складають звітність за МСФЗ.

Але в жодному разі не варто плутати інвентаризацію у розумінні Положення № 879 та МСФЗ-інвентаризацію. Звичний нам перерахунок і порівняння фактичних і облікових даних – це лише мала, хоча і обов'язкова частина, МСФЗ-інвентаризації.

Під МСФЗ-інвентаризацією розуміється аналіз критеріїв визнання елементів фінансової звітності, формування ставлення (відношення) до наявних активів, елементів капіталу і зобов'язань, оцінка їх вартості з точки зору адекватності МСФЗ. Для цілей трансформації недостатньо традиційного кількісного перерахування фактичних даних про активи, зобов'язання та елементи капіталу. Наявність активу чи зобов'язання?– це хоча й необхідна, але зовсім не достатня підстава відображати їх у фінансовій звітності. Ключову роль відіграє якісна оцінка на предмет відповідності всім вимогам МСФЗ у частині визнання, оцінки, подання й розкриття. Наприклад, недостатньо встановити кількість запасів і порівняти їх з даними обліку, врегулювавши інвентаризаційні різниці, що було б достатнім з точки зору традиційної інвентаризації. В ході МСФЗ-інвентаризації, крім згаданих процедур, слід встановити їх відповідність критеріям визнання, регламентованим МСБО 2 "Запаси", виявити наявність ознак знецінення, сформувати резерв під виявлене знецінення, порівняти собівартість з чистою вартістю реалізації (з урахуванням вартості готової продукції, до складу якої вони ввійдуть), оцінити їх "вік" і ймовірність використання, створивши резерв невикористаних запасів і т. д.

Подібні процедури повинні бути проведені для всіх активів, капіталу і зобов'язань при підготовці МСФЗ-звітності.

В умовах війни, в яких опинилися багато українських компаній, проведення інвентаризації стало проблематичним внаслідок відсутності доступу до певних об'єктів. Регулятори в особі Міністерства фінансів України вирішили підкоригувати Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань № 879 і внесли своїм наказом від 26 травня 2022 року № 148 до нього зміни, які оприлюднені на сайті Міністерства фінансів 15 липня 2022 року.

Наведемо ці зміни:

"...Підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та підприємства, які мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на (в) таких територіях (районах), проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал підприємств....

Райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визначаються відповідно до законодавства.

Керівники підприємств, зазначених в абзаці першому цього пункту, у разі встановлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна, можуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного майна на день встановлення таких фактів..."

Якщо питання інвентаризації для Вас актуальні, рекомендуємо вебінар "Інвентаризація: МСФЗ-особливості", який доступний в Маркеті вебінарів 24/7.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО