Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Інший сукупний дохід: чарівний сундучок чи...

Звідки народжуються теми для дописів? Звісно, з питань, які ставлять колеги на консультаціях або в нашому МСФЗ-клубі. Одним з таких питань став інший сукупний дохід. А можна, я покажу ту чи іншу операцію як інший сукупний дохід?

Якщо Ви вважаєте, що це поодинокі випадки – повірте, це не одиничні ситуації, які виникають. Для декого інший сукупний дохід здається таким собі чарівним сундучком, куди можна покласти те, що не хочеться включати до прибутків і збитків. Особливо таких приваблює рядок "Інший сукупний дохід" (в "українській версії МСФЗ-звітів" це рядок 2445). Не розумно посилатися на укрформи, але саме вони вводять в оману, бо в МСФЗ немає такої категорії іншого сукупного доходу. А що ж є насправді?

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" на дату підготовки допису містить ВИЧЕРПНИЙ перелік статей, які можуть бути включені до іншого сукупного доходу.

Відтак, компонентами іншого сукупного доходу є лише наступні статті:

1. зміни в дооцінці (МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи");

2. переоцінки програм з визначеними виплатами (МСБО 19 "Виплати працівникам");

3. прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів");

4. прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, призначені за

5. справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";

6. прибутки та збитки від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 4.1.2A МСФЗ 9;

7. ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при хеджуванні грошових потоків і прибутків та збитків від інструментів хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9 (розділ 6 МСФЗ 9);

8. для окремих зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, величина зміни справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику за зобов'язанням (пункт 5.7.7 МСФЗ 9);

9. зміни часової вартості опціонів під час відокремлення внутрішньої вартості та часової вартості опціонного контракту з призначенням інструментом хеджування лише змін внутрішньої вартості (розділ 6 МСФЗ 9);

10. зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів під час відокремлення форвардного елемента та спотового елемента форвардного контракту з призначенням інструментом хеджування лише змін спотового елемента та змін вартості базисного валютного спреду фінансового інструмента під час його виключення з призначення такого фінансового інструмента інструментом хеджування (розділ 6 МСФЗ 9);

11. фінансові доходи або витрати за страхуванням від випущених контрактів у сфері застосування МСФЗ 17 "Страхові контракти", виключені з прибутку або збитку, якщо сукупний фінансовий дохід або витрати за страхуванням дезагреговано із включенням до прибутку або збитку суми, визначеної шляхом систематичного розподілу із застосуванням пункту 88 (б) МСФЗ 17, або суми, яка усуває неузгодженості обліку з доходом або витратами, що виникає за базовими статтями із застосуванням пункту 89 (б) МСФЗ 17;

12. фінансові доходи або фінансові витрати за утримуваними контрактами з перестрахування, виключені з прибутку або збитку, якщо сукупний фінансовий дохід або витрати за перестрахуванням дезагреговано із включенням до прибутку або збитку суми, визначеної шляхом систематичного розподілу із застосуванням пункту 88 (б) МСФЗ 17.

Все, крапка! Нічого додаткового не може включатися до іншого сукупного доходу, навіть якщо хтось забажає передбачити щось у власній обліковій політиці, така політика суперечитиме МСФЗ. Тому не вигадуємо, а чітко виконуємо норми МСФЗ.

Якщо Вам цікаво, які статті рекласифікуються до прибутків і збитків, а які ні, пишіть в коментарях і у разі активної зацікавленості я підготую додатковий матеріал на цю тему.

Якщо Ви бажаєте навчитися професіонально укладати МСФЗ-звітність, яка відповідає принципам і нормам МСБО 1 "Подання фінансової звітності", рекомендуємо передивитися авторський онлайн-курс експерта Олени Харламової "МСФЗ-звітність: основи професійної практики"

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО