Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Прощення орендодавцем орендних платежів: погляд Комітету з інтерпретацій МСФЗ

Комітет з інтерпретацій розглянув запит щодо обліку прощень орендодавцем орендної плати в умовах операційної оренди.

Згідно із запитом орендодавець погодився звільнити орендаря від його зобов'язання здійснювати конкретно визначені орендні платежі, деякі з яких є сумами, передбаченими договором, але не сплаченими (які орендодавець вже визнав як дебіторську заборгованість за операційною орендою), а деякі з них є сумами, які ще не підлягають сплаті за договором. Договір оренди не зазнавав інших змін, крім зазначених.

В цій ситуації є два ключових питання:

• очікувані кредитні збитки та

• припинення визнання дебіторської заборгованості за МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" чи МСФЗ 16 "Оренда".

Щодо резервів очікуваних кредитних збитків Комітет зазначив, що орендодавець зобов'язаний застосовувати вимоги МСФЗ 9 щодо зменшення корисності до дебіторської заборгованості з операційної оренди з дати, на яку він визнає цю дебіторську заборгованість. Нарахування таких резервів має здійснюватися за загальними правилами. Нагадаємо, що оцінка очікуваних кредитних збитків має відображати:

• неупереджену та зважену за ймовірністю суму, яка визначається шляхом оцінки діапазону можливих результатів;

• часову вартість грошей; і

• обґрунтовану та підтверджувану інформацію, яка доступна без зайвих витрат або зусиль на звітну дату про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов.

Отже, Комітет дійшов висновку, що орендодавець вимірює очікувані кредитні збитки за операційною орендою, в тому числі з урахуванням його очікувань щодо прощення орендних платежів, визнаних як частина такої дебіторської заборгованості. Тобто до розрахунку включатимуться очікувані грошові потоки, які у разі прощення будуть нульові.

Щодо припинення визнання дебіторської заборгованості Комітет наголосив, що відповідно до параграфу 2.1(b)(i) МСФЗ 9 дебіторська заборгованість за операційною орендою, визнана орендодавцем, підпадає під дію вимог МСФЗ 9 щодо припинення визнання.

Водночас Комітет розділяє орендні платежі, які з яких орендодавець визнав як заборгованість за операційною орендо, та майбутні орендні платежі. Щодо орендних платежів, вже визнаних дебіторською заборгованістю, Комітет наголошує на припиненні її визнання на дату прощення орендної плати і пов'язаного з нею резерву очікуваних кредитних збитків з визнанням будь-якої різниці як збиток у звіті про прибуток або збиток.

Прощення ж майбутніх орендних платежів за договором оренди з точки зору Комітету відповідає визначенню модифікації оренди в МСФЗ 16 "Оренда". Прощення (знижка) орендної плати – це "зміна винагороди за оренду... яка не була частиною початкових умов оренди". Таким чином, Комітет наполягає на застосуванні орендодавецем параграфу 87 МСФЗ 16, що вимагає обліковувати модифіковану оренду як нову оренду з дати надання знижки (прощення) оренди, враховуючи будь-які платежі в рахунок попередньої оплати чи нараховані орендні платежі, пов'язані з первинною орендою як частину орендних платежів за новою орендою.

При обліку зміненої оренди як нової оренди орендодавець застосовує параграф 81 МСФЗ 16 і визнає як дохід орендні платежі, які орендар має здійснити протягом терміну оренди (включаючи будь-які передоплачені або нараховані орендні платежі, пов'язані з первісною орендою) на прямолінійній або іншій систематичній основі.

Фіналізуючи, можемо констатувати, що:

• припинення визнання прощених орендних платежів, які орендодавець включив до дебіторської заборгованості за операційною орендою на дату надання концесії орендної плати здійснюється відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"

• прощення орендних платежів, які орендодавець не включив до дебіторської заборгованості за операційною орендою, обліковуються згідно з вимогами МСФЗ 16 "Оренда".

На думку Комітету з інтерпретацій вимоги МСФЗ є достатніми і розглянута ситуація не вимагає жодних доповнень чи доопрацювань стандартів.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО