Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Чем запомнился год: нерезиденты

*мовою оригіналу 

Реєстрація  

Нерезидент, який не здійснює господарської діяльність на території України та має належно акредитований (зареєстрований, легалізований) на території України відокремлений підрозділ, стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. 

Своє тлумачення терміну "відокремлений підрозділ нерезидента (іноземної компанії, організації)" податківці наводять у роз'ясненні  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua). 

Для реєстрації подають такі документи (див. роз'яснення  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)): 

• заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою N 1-ОПН (додаток 6 до Порядку N 1588); 

• копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; 

• копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом. 

При цьому акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України, реєстрацію представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України здійснює Мінекономіки, державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України (див. роз'яснення  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва. 

Якщо нерезидент має на території України два і більше постійних представництв, то платником податку на прибуток реєструється за місцезнаходженням свого постійного представництва, яке було створене першим (див. роз'яснення  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Якщо діяльність відокремленого підрозділу (у т. ч. представництва) нерезидента в Україні не підпадає під визначення "постійне представництво", наведене у пп. 14.1.193 ПКУ, то такий нерезидент не зобов'язаний реєструватися платником податку на прибуток та подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств разом з фінансовою звітністю (див. роз'яснення  з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю - документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (див. роз'яснення  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Якщо нерезидент припиняє свою діяльність на території України, закриває всі свої відокремлені підрозділи, постійні представництва, відчужує об'єкти нерухомого майна та майнові права, закриває банківські рахунки, то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого нерезидента за загальними процедурами (див. роз'яснення  з категорії 116.07 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Можливі випадки, коли іноземна компанія і її відокремлений підрозділ, зареєстрований платником податку на прибуток, перебувають на обліку в різних контролюючих органах, наприклад, коли відокремлений підрозділ перебуває на обліку в органі, що здійснює супроводження великих платників податків або коли іноземна компанія має два і більше відокремлених підрозділи, що зареєстровані в різних контролюючих органах платниками податку на прибуток. У цих випадках зняття ознаки платника податку на прибуток з відокремленого підрозділу здійснюється після отримання відомостей про реєстрацію іноземної компанії платником податку на прибуток від іншого контролюючого органу, від відокремленого підрозділу чи із реєстру платників податків - нерезидентів. 

Після зняття ознаки платника податку на прибуток відокремлений підрозділ (представництво) нерезидента залишається на обліку як платник податків до його закриття. Відокремлений підрозділ, наприклад, може бути зареєстрований платником податку на додану вартість, акцизного податку та/або є податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору, платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (див. роз'яснення  з категорії 116.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Нерезидент також може стати суб'єктом електронного документообігу (у т. ч. подавати звітність в електронній формі) (див. роз'яснення  з категорії 129.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Для цього йому слід отримати КЕП (див. роз'яснення  з категорії 301.02 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Представництва 

На практиці можливі дві ситуації реєстрації постійного представництва платником податку на прибуток підприємств у періодах до 01 січня 2021 року: 

1) Нерезидент здійснював господарську діяльність, яка утворювала постійне представництво, через відокремлений підрозділ (філію, відділення, представництво, тощо). 

2) Постійне представництво нерезидента утворилося внаслідок іншої діяльності нерезидента.  

У першому випадку відокремлений підрозділ, через який нерезидент здійснював діяльність, не має статусу юридичної особи, однак весь час з моменту реєстрації в Україні фактично представляє інтереси нерезидента на території України. У другому випадку мала місце безпосередня діяльність нерезидента на території Україні у інших формах, ніж через відокремлений підрозділ. 

Подавати ж податкову декларацію з податку на прибуток потрібно починаючи з періоду, в якому відбулась реєстрація нерезидента платником податку на прибуток підприємств (див. роз'яснення  з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Наприклад, нерезидента взято на облік в якості платника податку на прибуток підприємств у I кварталі 2021 року, а постійне представництво подавало квартальну звітність за попередні податкові (звітні) періоди 2020 року. В цьому випадку нерезидент вперше подає Декларацію складену за результатами своєї діяльності через постійне представництво за звітний період - I квартал 2021 року. 

При цьому, постійне представництво починаючи з цього звітного періоду припиняє подання Декларації. 

Якщо ж постійне представництво застосовувало річний податковий (звітний) період і критерії його застосування не змінювалися, то такий нерезидент подає Декларацію за 2021 рік. 

ПКУ надано перелік ознак (які є невиключними), що свідчать про наявність у резидента (у т. ч. фізичної особи) фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента відповідну діяльність, з метою оподаткування такого резидента як постійного представництва. 

Тобто в разі наявності будь-якої ознаки, що наведені у пп. 14.1.193 ПКУ, такий резидент з метою оподаткування прирівнюється до постійного представництва (див. роз'яснення  з категорії 102.16 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Представництвам доцільно керуватися загальними вимогами складання документації з ТЦУ, навіть за відсутності контрольованих операцій (ІПК від 28.01.2021 р. N 318/ІПК/99-00-21-02-02-06). 

А от доцільність застосування МСФЗ нерезиденти та їх представництва визначають самостійно (див. роз'яснення  з категорії 102.20 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

Адмінарешт 

Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків доповнено нормою, згідно з якою арешт майна може бути застосовано, якщо нерезидент розпочинає та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки (наказ Мінфіну від 19.11.2020 р. №716). 

Відповідальність 

Ведення нерезидентом (іноземною юридичною компанією, організацією) діяльності через відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво, без взяття на податковий облік у порядку, передбаченому ПКУ, тягне за собою накладення штрафу на нерезидента в розмірі 100000 гривень. 

Однак, у період дії карантину цей штраф до нерезидентів не застосовують (див. роз'яснення  з категорії 116.12 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). 

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание Вестник МСФО
Контакты редакции:
ifrs@ligazakon.ua
 
Данный функционал доступен подписчикам в электронном издании.
Если Вы еще не выписываете издание, закажите бесплатный доступ к демо-номеру
или подпишитесь на издание Вестник МСФО