Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Міжнародні стандарти фінансової звітності, що діють в Україні

Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, зі змінами станом на 2016 рік.

(Версія перекладу українською мовою (2016 рік), оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України)

Зміст

Концептуальна основа фінансової звітності 

Міжнародний стандарт фінансової звітності

 МСФЗ 1

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 МСФЗ 2

Платіж на основі акцій

 МСФЗ 3

Об'єднання бізнесу

 МСФЗ 4

Страхові контракти

 МСФЗ 5

Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

 МСФЗ 6

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

 МСФЗ 7

Фінансові інструменти: розкриття інформації

 МСФЗ 8

Операційні сегменти

 МСФЗ 9

Фінансові інструменти

 МСФЗ 10

Консолідована фінансова звітність

 МСФЗ 11

Спільна діяльність

 МСФЗ 12

Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання

 МСФЗ 13

Оцінка справедливої вартості

 МСФЗ 14

Відстрочені рахунки тарифного регулювання 

МСФЗ 15 

Виручка за договорами з покупцями (неофіційний текст)

МСФЗ 16 

Оренда

МСФЗ 17 

Страхові контракти

 Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку

 МСБО 1

Подання фінансової звітності

 МСБО 2

Запаси

 МСБО 7

Звіт про рух грошових коштів

 МСБО 8

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

 МСБО 10

Події після звітного періоду

 МСБО 11

Будівельні контракти

 МСБО 12

Податки на прибуток

 МСБО 16

Основні засоби

 МСБО 17

Оренда

 МСБО 18

Дохід

 МСБО 19

Виплати працівникам

 МСБО 20

Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 МСБО 21

Вплив змін валютних курсів

 МСБО 23

Витрати на позики

 МСБО 24

Розкриття інформації про пов'язані сторони

 МСБО 26

Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

 МСБО 27

Окрема фінансова звітність

 МСБО 28

Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

 МСБО 29

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

 МСБО 32

Фінансові інструменти: подання

 МСБО 33

Прибуток на акцію

 МСБО 34

Проміжна фінансова звітність

 МСБО 36

Зменшення корисності активів

 МСБО 37

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

 МСБО 38

Нематеріальні активи

 МСБО 39

Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 МСБО 40

Інвестиційна нерухомість

 МСБО 41

Сільське господарство

Тлумачення

 КТМФЗ 1

Зміни в існуючих зобов'язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов'язаннях

 КТМФЗ 2

Частки учасників кооперативних суб'єктів господарювання та подібні інструменти

 КТМФЗ 4

Визначення, чи містить угода оренду

 КТМФЗ 5

Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію

 КТМФЗ 6

Зобов'язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання

 КТМФЗ 7

Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

 КТМФЗ 10

Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності

 КТМФЗ 12

Послуги за угодами про концесію

 КТМФЗ 13

Програми лояльності клієнта

 КТМФЗ 14

МСБО 19 – Обмеження на активи за визначеною виплатою, вимоги щодо мінімального фінансування та їх взаємозв'язок

 КТМФЗ 15

Угоди про будівництво об'єктів нерухомості

 КТМФЗ 16

Хеджувания чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю

 КТМФЗ 17

Виплати негрошових активів власникам

 КТМФЗ 18

Передачі активів від клієнтів

 КТМФЗ 19

Погашення фінансових зобов'язань інструментами власного капіталу

 КТМФЗ 20

Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар'єрі

КТМФЗ 21 

Обов'язкові платежі

 ПКТ-7

Введення євро

 ПКТ-10

Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю

 ПКТ-12***

Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення

 ПКТ-13***

Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників

 ПКТ-15

Операційна оренда: заохочення

 ПКТ-25

Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів

 ПКТ-27

Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду

 ПКТ-29

Угоди про концесію послуг: розкриття інформації

 ПКТ-31

Дохід: бартерні операції, пов'язані з рекламними послугами

 ПКТ-32

Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

* Для підприємств, які застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" до набуття ним чинності.

** Для підприємств, які не застосовують МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" до набуття ним чинності.

*** Втратили чинність для складання фінансової звітності за МСФЗ за звітні періоди, починаючи з 1 січня 2013 року.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ