Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Вияв незаперечення

Як підтвердити, що меншість не заперечує проти того, щоб компанія не складала консолідовану звітність?

Одну з умов, за яких материнська компанія може не складати консолідовану звітність, наведено в параграфі 4а(i) МСФЗ 10:

"материнское предприятие само является дочерним предприятием, находящимся в полной или частичной собственности другого предприятия, и его другие собственники, включая тех, кто в иных случаях не имеет права голоса, были проинформированы о том, что материнское предприятие не будет представлять консолидированную финансовую отчетность, и не возражают против этого".

У підпункті 2 пункту 6 НП(С)БО 1 є схожа норма:

"Материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність за наявності всіх таких умов:

<…>

2) власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують".

Але ані національний, ані міжнародний стандарт, однак, не конкретизують, яким саме чином материнська компанія повинна поінформувати "меншовиків" про намір не подавати їм консолідований звіт і як саме слід заручитися їхнім "незапереченням" щодо цього.

Це питання, мабуть, важливе не тільки з бухгалтерської точки зору, а й із точки зору регуляторної політики. Адже ознайомлення з фінансовою звітністю є важливим правом акціонерів. У разі порушення цього права підприємство може бути покарано з боку НКЦПФР. Таке порушення також може стати формальним приводом для початку судової атаки з далекосяжними намірами рейдерського характеру.

На жаль, ми не можемо дати єдино правильного рецепта для усунення таких загроз. Але ми б порадили керівництву компанії прислухатися до мудрої поради фахівців однієї з аудиторських компаній Big4. Експерти E&Y, коментуючи положення параграфа 4 МСФЗ 10, зазначають:

"Не ясно, должна ли материнская компания получить явно выраженное согласие акционеров на использование данного исключения.

<…>

Неконтролирующие акционеры не обязаны давать явно выраженное согласие; в данной ситуации достаточно отсутствия возражений. Однако материнской компании, находящейся в частичной собственности другой компании, которая намеревается воспользоваться исключением из требования о составлении консолидированной финансовой отчетности, рекомендуется заранее получить явно выраженное письменное согласие неконтролирующих акционеров.

Это обусловлено тем, что МСФО (IFRS) 10 не устанавливает ограничений для выражения несогласия неконтролирующими акционерами. Таким образом, фактически неконтролирующие акционеры могут возразить против использования исключения материнской компанией не только накануне выпуска финансовой отчетности, но и после того, как она уже выпущена.

<…>

С нашей точки зрения, требование об информировании неконтролирующих акционеров в случае, когда материнская компания "находится в частичной собственности другой компании", является недостаточно четким…"1.

____________
1 Новые МСФО по консолидации и оценке справедливой стоимости. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – С. 30 – 31.

Зрозуміло, коли йдеться про сотні (а іноді й тисячі) міноритаріїв, "розпорошених" по всій країні, виконати таку рекомендацію вкрай важко.

Але якщо керівництво материнської компанії все-таки вдасться до виключення параграфа 4 МСФЗ 10, не забезпечивши одержання письмових згод від усіх "меншовиків", то йому потрібно повністю усвідомлювати ризик пред'явлення претензій як у частині порушення вимоги стандартизації фінзвітності, так і в частині порушення законодавства про цінні папери.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ