Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Доходи в політиці

У п. 35 МСБО 18 вимагається розкривати в примітках облікову політику щодо визнання доходів від реалізації товарів. Як це потрібно робити?

До вирішення цього, на перший погляд, простого питання можна підходити по-різному.

Параграф 14 МСБО 18  дає бухгалтерові такі вказівки щодо визнання доходу:

"Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;

б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити".

Досить часто компанії йдуть формальним шляхом, і в примітках до звітності під час опису відповідної облікової політики відтворюють у тій чи іншій формі процитовані вище положення МСБО 18.

У повсякденній бізнес-практиці найчастіше постачання товарів визнається доходом тоді, коли відбувається передача прав власності в суто правовому розумінні. Але бухоблік, як відомо, ґрунтується, у першу чергу, на економічному уявленні про суть госпоперацій. Саме тому стандартизатори внесли до параграфа 15 МСБО 18 спеціальні застереження щодо цього приводу:

"Оцінка моменту, на який суб'єкт господарювання передає покупцеві суттєві ризики і винагороди щодо володіння, вимагає вивчення обставин операції. У більшості випадків передача ризиків та винагород щодо володіння збігається з передачею юридичного права власності або з передачею у володіння покупця. Саме так відбувається з більшістю роздрібних торговців. В інших випадках передача ризиків та винагород щодо володіння відбувається не одночасно з передачею юридичного права власності або з передачею у володіння".

Зверніть увагу: стандарт розділяє поняття "володіння" і "власність", а також говорить про можливість "відриву" доходів від юридичних трактувань постачання. Це зроблено не даремно. Адже насправді проблеми визнання доходу нерідко досить дискусійні. Теоретики зауважують:

"Проблема <...> является одной из наиболее фундаментальных в теории учета. Когда доход может быть признан полученным?

<...>

Признание доходов полученными – классический пример достаточно широко сформулированного правила, требующего профессионального суждения на нижнем (местном) уровне"1.

____________
1 Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 10 – 11.

Розуміючи складність питання й усвідомлюючи обережність, з якої користувачі ставляться до цієї теми, серйозні компанії подають у своїх примітках детальні пояснення щодо суті того, як саме менеджмент судить про дату визнання доходів.

Ми б рекомендували використовувати саме такий підхід до розкриття.

Як приклад наведемо примітки до звітності англо-полтавського холдингу Ferrexpo plc за 2012 рік:

"Доход измеряется по справедливой стоимости полученного возмещения или дебиторской задолженности и представляет сумму дебиторского долга за поставленные товары в нормальном ходе бизнеса, за вычетом скидок, пошлин и налогов с продаж. Риски и вознаграждения, связанные с собственностью на товары, передаются тогда, когда потребителю передается право владения товаром по условиям соглашения о продаже. Реализация обычно осуществляется на следующих условиях:

• CIF (Cost Insurance and Freight);

• CFR (Cost and Freight);

• DAP (Delivery At Place); or

• FOB (Free on Board).

При поставках CFR и FOB право владения переходит при выставлении счета на дату отгрузки, тогда как при других условиях доход признается, когда товары прибыли в согласованный пункт назначения или пересекли границу".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ