Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
МСФЗ-сертифікація

В Україні професійна сертифікація бухгалтерів та аудиторів є обов'язковим елементом роботи за професією. Як свідчить статистика, за останні 5 – 7 років суттєво збільшився попит на фінансистів, які мають дипломи і сертифікати міжнародних інститутів та організацій, таких як ACCA, IAB, IFA, CPA, CIMA, CGA, IMA, CFA тощо. Таке зростання пов'язане, насамперед, з тим, що компанії переходять на ведення обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також гармонізацією національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними.

У зв'язку з цим необхідно розвивати існуючі та застосовувати найбільш ефективні міжнародні технології та програми підготовки фінансистів.

У сфері незалежного регулювання бухгалтерської професії "законодавцем у світі моди" є МФБ – Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC – International Federation of Accountants), яка є всесвітньою організацією представників бухгалтерської професії. МФБ установлює вимоги до рівня підготовки та інших якісних характеристик фахівців через МСО – Міжнародні стандарти освіти (IES – International Education Standards), які розроблюються РМСО – Радою з Міжнародних стандартів освіти (IAESB – International Accounting Education Standards Board) і КЕПБ – Кодекс етики професійних бухгалтерів (CEPA – Code of Ethics for Professional Accountants), який розробляється Радою з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (IESBA – International Ethics Standards Board for Accountants).

Серед найбільш відомих у світі незалежних сертифікацій професійних організацій бухгалтерів та аудиторів, які відповідають вимогам МФБ у повному обсязі (тобто проводяться професійними організаціями – повними членами МФБ і засновані на МСО), можна виділити (за абеткою):

• ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (Великобританія). Абревіатура сертифікації – ACCA;

• CGAAC (Certified General Accountants Association of Canada) – Асоціація сертифікованих громадських бухгалтерів Канади (Канада). Абревіатура сертифікації – CGA;

• CIMA (The Charted Institute of Management Accountants) – Інститут присяжних бухгалтерів в галузі управлінського обліку (Великобританія). Абревіатура сертифікації – CMA;

• CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) – Привілейований інститут громадських фінансів і бухгалтерської справи (Великобританія). Абревіатура сертифікації – CPFA;

• CMAC (Certified Management Accountants of Canada) – Сертифікований бухгалтер у галузі управлінського обліку (Канада). Абревіатура сертифікації – CMA;

• AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) – Сертифікований громадський бухгалтер (США, Австралія). Абревіатура сертифікації – CPA;

• ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) – Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (Великобританія). Абревіатура сертифікації – ICAEWCA, ACA;

• IFA (Institute of Financial Accountants) – Інститут фінансових бухгалтерів (Великобританія). Абревіатура сертифікації – IFA PFA, PFA;

• ICAS (The Institute of Chartered Accountants of Scotland) – Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії (Великобританія). Абревіатура сертифікації – ICASCA, CA.

Також слід відмітити низку сертифікацій, які є досить популярними та відомими серед фінансистів та частково відповідають вимогам МФБ, у т. ч. деякі й в Україні (за абеткою):

• ACIIA (Association of Certified International Investment Analytic) – Асоціація сертифікованих міжнародних інвестиційних аналітиків (Швейцарія). Абревіатура сертифікації – CIIA;

• ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors) – Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (штаб-квартира в Республіці Казахстан). Абревіатура сертифікації – CIPA;

• ICFA (The Institute of Chartered Financial Analysts) – Інститут присяжних фінансових аналітиків (США). Абревіатура сертифікації – CFA;

• IIA (The Institute of Internal Auditors) – Інститут внутрішніх аудиторів (США). Абревіатура сертифікації – CIA (а також інші сертифікації в галузі аудиту державних фінансів – CGAP, фінансових послуг – CFSA, ризик-менеджменту – CRMA);

• IMA (Institute of Management Accountants) – Інститут присяжних бухгалтерів у галузі управлінського обліку (США). Абревіатура сертифікації – CMA (Сертифікований бухгалтер у галузі управлінського обліку), CFA (Сертифікований фінансовий менеджер).

Цей перелік бухгалтерських і супутніх сертифікацій не є вичерпним (одна лише МФБ поєднує 167 професійних організацій, практично кожна з яких має власну сертифікацію). І далеко не всі сертифікації засновані на МСО та КЕПБ.

Міжнародні незалежні професійні сертифікації бухгалтерів та аудиторів, доступні в Україні, можна поділити на англомовні, російськомовні та україномовні (див. таблицю 1).

Міжнародні незалежні професійні сертифікації (НПС) бухгалтерів та аудиторів, доступні в Україні

Таблиця 1

№ з/п

Найменування професійної організації (ПО), яка проводить НПС

Абревіатура ПО/НПС

Кількість іспитів

Членство ПО в МФБ (IFAC)

Відповідність вимогам МСО

Глибоке вивчення МСФЗ

1. Англомовні

1.1

The Association of Chartered Certified Accountants (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів)

ACCA

14

Повне

Повна

Так

1.2

The Charted Institute of Management Accountants (Інститут присяжних бухгалтерів у галузі управлінського обліку)

CIMA/CMA

9

Повне

Повна

Так

1.3

The Institute of Financial Accountants (Інститут фінансових бухгалтерів)

IFA/PFA

11

Повне

Повна

Так

1.4

The Institute of Internal Auditors (Інститут внутрішніх аудиторів)

IIA/CIA

4

Афілійоване

Повна

Ні

2. Російськомовні

2.1

Eurasian Council of Certified Accoutants and Auditors (Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів)

CIPA

9

Групове

Часткова

Так

2.2

The Institute of Financial Accountants (Інститут фінансових бухгалтерів)

IFA/PFA

11

Повне

Повна

Так

3. Україномовні

3.1

The Institute of Financial Accountants (Інститут фінансових бухгалтерів)

IFA/PFA

11

Повне

Повна

Так

Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що в Україні в основному представлені англомовні міжнародні сертифікаційні програми (професійні схеми), такі як ACCA, CIMA, IFA, IIA, серед яких ACCA і CIMA ніколи не перекладалися російською/українською мовами, а CIA – лише частково. Відсутність перекладу програм ACCA і CIMA на локальні мови (тобто не англійську мову) пояснюється, насамперед, тим, що вони мають: глобальну спрямованість (можливість міграції робочої сили); працевлаштування спеціалістів у транснаціональних корпораціях, найбільших установах і компаніях, аудиторських фірмах, як правило, міжнародних; уніфікацію та стандартизацію знань.

Серед російськомовних міжнародних сертифікаційних програм необхідно виділити досить популярну в Україні та країнах СНД програму Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів CIPA й професійну схему Інституту фінансових бухгалтерів (Великобританія) IFA/PFA, доступну також у Російській Федерації та Республіці Казахстан.

Україномовна міжнародна сертифікаційна програма лише одна – це професійна схема Інституту фінансових бухгалтерів (Великобританія) IFA/PFA.

Виходячи з вищевикладеного, можна сказати, що на українському ринку бухгалтерських сертифікацій відчувається значний "голод", який частково задовольняється місцевими бухгалтерськими сертифікаціями (в Україні біля 14 професійних об'єднань бухгалтерів та аудиторів, кожне з яких намагається "винайти свій велосипед"), окремими перекладеними дисциплінами (паперами) із професійних схем АСCА (напр., DipIFR (rus) – єдиний російськомовний диплом АСCА з МСФЗ російською мовою) та IFA (напр., DipIFRS – диплом із МСФЗ, DipFM – диплом з фінансового менеджменту, DipIA – диплом з внутрішнього аудиту, DipSM – диплом зі стратегічного менеджменту російською та українською мовами), короткотерміновими тренінгами та семінарами.

В Україні дотепер не існує працездатної системи підготовки фахівців із МСФЗ за наявності великої кількості нормативних документів, які регламентують застосування МСФЗ та підготовку відповідних кадрів (розпорядження КМУ № 157-р від 22.02.2012 р.).

Практика свідчить, що сертифікація бухгалтерів пов'язана зі зростанням попиту на фахівців із МСФЗ. Порівняльна характеристика програм навчання МСФЗ, доступних в Україні, у тому числі російською та українською мовами (таблиця 2), демонструє їхні відмінності в розрізі вартості навчання, складання іспитів і, головне, спрямованості застосування знань.

Порівняння програм навчання МСФЗ в Україні

Таблиця 2

Програми навчання МСФЗ в Україні

Спрямованість

Вартість навчання, $
(за 1 дисципліну, 50 – 80 ауд. год.)

Підсумковий контроль

Вартість іспиту, $
(за один іспит)

ACCA (prof.) – engl.

Глобальні корпорації, великі компанії, міжнародний аудит

600 – 1000

Іспит

80 – 120

ACCA (DipIFR) – рос.

Великий бізнес та аудит

800 – 1400

Іспит

300

IFA (prof.) – engl.

Міжнародний і локальний середній та малий бізнес, міжнародний аудит

400 – 700

Іспит

70 – 120

IFA (проф.) – рос./укр.

Міжнародний і локальний середній та малий бізнес, міжнародний аудит

400 – 700

Іспит

60 – 100

IFA (DipIFR) – рос./укр.

Великий і середній бізнес та аудит

600 – 800

Іспит

150

CAP (проф.) – рос.

Локальний середній і малий бізнес та аудит

200 – 300

Іспит

100

CIPA (проф.) – рос.

Середній і малий бізнес, аудит

300 – 500

Іспит

100

Використання сучасних способів ділового спілкування та передачі інформації створюють сприятливі умови для організації зворотного зв'язку між професійними організаціями, які проводять НПС, та керівним складом компаній, який є одним з механізмів оцінки якості освітньої технології.

В Україні на сьогодні світова практика поки ще не набула широкого поширення. Представлені в нашій країні професійні бухгалтерські організації поєднують у своїх рядах близько десяти тисяч членів. До того ж наявність сертифіката як обов'язковий критерій членства існує не у всіх організаціях. Водночас за оцінками Мінфіну України до бухгалтерської професії мають відношення до півмільйона осіб. Відповідно до чинного законодавства наявність професійного сертифіката необхідна лише для еліти бухгалтерської професії – аудиторів. При цьому сертифікує аудиторів не громадська організація, а Аудиторська палата України – орган з невизначеним статусом, але з досить широкими повноваженнями. Судячи з того, що аудитор у нашій країні – це окрема професія (така ситуація існує далеко не у всіх країнах світу), можна стверджувати, що наші законодавці вважають роботу аудитора набагато важливішою, ніж роботу бухгалтера.

Як же розібратися у великому різноманітті програм, представлених на ринку послуг з професійного навчання, та зрозуміти, що з цього несе практичну користь спеціалісту бухгалтерської професії? Тут усе залежить від фінансових можливостей, а також від рівня амбіцій і цілей, які ставить перед собою особа, яка бажає пройти навчання.

Існує велика кількість бухгалтерських сертифікацій, у тому числі таких, що визнаються на міжнародному рівні, але обов'язковою умовою для отримання цих сертифікатів є знання англійської мови, якою приймаються іспити. Більше того, іспити для отримання сертифіката CPA можна складати лише на території США. Зазначені сертифікації охоплюють кілька дисциплін і дають добру підготовку. Вони дуже затребувані, якщо ви збираєтеся працювати в іноземній компанії або за межами України. Для більшості ж фахівців, які працюють в українських компаніях, немає потреби у володінні іноземним сертифікатом. Більше того, згадані сертифікації побудовані на знанні відповідно американського та англійського оподаткування та права, що також потрібно далеко не всім і не завжди.

Спеціально для російськомовних країн було розроблено міжнародну сертифікацію CIPA, яка враховує найкращий світовий досвід провідних сертифікаційних програм, а також національне законодавство. На сьогодні програма CIPA – це єдина всеохоплююча програма сертифікації російською мовою для бухгалтерів та аудиторів 11 країн СНД, заснована на Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Кандидатам, які успішно склали іспити, присуджуються кваліфікаційні рівні CAP і CIPA з видачею відповідних сертифікатів:

CAP (Certified Accounting Practitioner – Сертифікований бухгалтер-практик). Власник сертифіката САР знає основи фінансового обліку з МСФЗ, володіє навичками управлінського обліку та продемонстрував достатні знання вітчизняного оподаткування та господарського права. САР здатний вести бухгалтерський облік на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації;

CIPA (Certified International Professional Accountant – Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). CIPA володіє глибокими знаннями фінансового обліку та звітності на основі МСФЗ, управлінського обліку та фінансового менеджменту, а також аудиту. Власник цього сертифіката здатний застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та брати участь у прийнятті управлінських рішень.

Саме адаптація до національного законодавства, а також висока якість навчальних матеріалів і незалежне адміністрування іспитів робить програму CIPA популярною серед представників бухгалтерської професії в країнах СНД. Сертифікати CAP і CIPA в Україні мають право видавати своїм членам чотири професійні організації:

• Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА);

• Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА);

• Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів агропромислового комплексу України (ФАБФ АПКУ);

• Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ).

Зміни, внесені до Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зробили МСФЗ частиною національного законодавства. Тепер складати звітність за МСФЗ зобов'язані близько 3 тисяч компаній. Не складно помітити, що така вимога поки ще не є всеосяжною, і абсолютна більшість українських підприємств продовжують працювати, використовуючи національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. При цьому до останнього часу в Україні не було програми сертифікації, яка враховує національні стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку. Щоб заповнити існуючий пробіл, УАСБА разом з Універсальною екзаменаційною мережею розробила Національну сертифікацію бухгалтерів України (НСБУ), в основу якої покладено програму CIPA. Таким чином, у таблиці 3 до уваги українських бухгалтерів представлено різні програми професійної сертифікації, вибір однієї з них залежить від практичних потреб і фінансових можливостей кандидатів.

Програми професійної сертифікації

Таблиця 3

Назва диплома або програми сертифікації

Дисципліни, включені до іспиту/курсу

Мова

Документ, який видається

Організація, що видає диплом або сертифікат

Certified Public Accountant (CPA)

Необхідно скласти 4 іспити:
• фінансовий облік і звітність;
• аудит та атестація;
• бізнес-оточення й концепції;
• регулювання

англійська

сертифікат

AICPA

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Необхідно скласти 14 іспитів (з останніх чотирьох будь-які два на вибір):
F1 – бухгалтер і бізнес;
F2 – управлінський облік;
F3 – бухгалтерський облік;
F4 – основи законодавства;
F5 – ефективний менеджмент;
F6 – оподаткування;
F7 – фінансова звітність;
F8 – аудит і підтвердження достовірності;
F9 – фінансовий менеджмент;
P1 – загальне управління, ризики та етика;
P2 – корпоративна звітність;
P3 – бізнес-аналіз;
P4 – фінансовий менеджмент – підвищений рівень;
P5 – ефективний менеджмент – підвищений рівень;
P6 – оподаткування – підвищений рівень;
P7 – аудит і підтвердження достовірності – підвищений рівень

англійська

сертифікат

ACCA

Диплом з Міжнародної фінансової звітності (ДипИФР-Рус)

Необхідно скласти один іспит із МСФЗ (аналог іспиту F7 – фінансова звітність основної кваліфікації АСCА)

російська

диплом

ACCA

The Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB)

Необхідно скласти 6 іспитів:
• бізнес і фінанси;
• управлінська інформація;
• бухгалтерський облік;
• право;
• надання впевненості;
• принципи оподаткування

англійська

сертифікат

ICAEW

Associate Chartered Accountant (ACA)

Необхідно скласти 15 іспитів:
• бухгалтерський облік;
• надання впевненості;
• бізнес і фінанси;
• право;
• управлінська інформація;
• принципи оподаткування – аудит і надання впевненості;
• бізнес-стратегія;
• фінансовий облік;
• фінансовий менеджмент;
• фінансова звітність;
• оподаткування;
• технічна інтеграція –
зміни в бізнесі;
• технічна інтеграція – бізнес-
звітність;
• ситуаційне завдання

англійська

сертифікат

ICAEW

Сертифікований бухгалтер-практик (CAP)

Необхідно скласти 4 іспити:
• фінансовий облік-1;
• управлінський облік-1;
• податки;
• право

російська

сертифікат

УАСБА, УТФА, ФАБФ АПКУ, ФПБАУ

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Необхідно скласти 9 іспитів:
• фінансовий облік-1;
• управлінський облік-1;
• податки;
• право;
• фінансовий облік-2;
• управлінський облік-2;
• аудит;
• фінансовий менеджмент;
• управлінські інформаційні системи

російська

сертифікат

УАСБА, УТФА, ФАБФ АПКУ, ФПБАУ

Національна сертифікація бухгалтерів України (НСБУ)

Необхідно скласти 4 іспити:
• фінансовий облік на основі П(С)БО;
• управлінський облік;
• податки;
• право

російська, українська

сертифікат

УАСБА

Найпоширеніші в Україні бухгалтерські сертифікації з МСФЗ – це CAP/CIPA і ACCA DipIFR (rus).

Сертифікація CAP/CIPA передбачає кілька рівнів навчання тривалістю трохи більше року (CAP – 3 сесії в році, CIPA – 2). На першому рівні САР навчаються та складають 4 іспити з предметів "Управлінський облік", "Фінансовий облік", "Податки" та "Право".

Після вдалого складання першого рівня можна вступити на другий рівень – CIPA. Там також 4 предмети й, відповідно, 4 іспити. У середньому, щоб отримати повну сертифікацію CIPA, на навчання піде до 2-х років. У результаті ви станете власником сертифіката, який дуже високо цінується роботодавцями (з усіма престижними посадами і високими зарплатами, що слідують з цього).

Разом з тим, наприкінці 2013 року в Україну зайшла програма IAB (International Association of Book-keeper). Асоціація створена у 1973 році з метою встановлення стандартів бухгалтерських знань, сертифікації знань та об'єднання працівників бухгалтерської професії в усьому світі. Сьогодні це провідна професійна організація, яка представляє інтереси представників бухгалтерської професії більш ніж у 90 країнах світу.

Програма IAB атестована Комітетом з визнання якості кваліфікацій та програм при Міністерстві освіти Великобританії QCA (Qualification and Curriculum Authority). На відміну від інших програм з МСФЗ, пропонованих в Україні:

• після складання іспиту видається міжнародний Diploma in Accounting to International Standards із присвоєнням професійної кваліфікації в галузі МСФЗ;

• дає знання для практичного застосування МСФЗ, а не теоретичну підготовку і технічну швидкість вирішення завдань;

• проводиться українськими експертами – практикуючими фахівцями, які пройшли навчання та міжнародну атестацію з МСФЗ.

Готувати слухачів і приймати іспит на території України з Міжнародних стандартів фінансової звітності IAB уповноважила аудиторську компанію PSP Audit, члена міжнародного альянсу незалежних аудиторських, податкових, бухгалтерських і консалтингових фірм MGI.

Якщо ви бачите себе, наприклад, фінансовим директором у великій міжнародній компанії, можете пройти сертифікацію АСCА. Спеціально для СНД найвідоміша у світі Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (ACCA) створила нову кваліфікацію – Диплом з МСФЗ DipIFR (рос.). DipIFR – це програма, розроблена для професіоналів у галузі фінансів і бухгалтерського обліку, які бажають опанувати МСФЗ та отримати міжнародний диплом. Програма іспиту заснована на вимогах до іспиту за документом F7 – Financial Reporting (International Stream) у повній кваліфікації ACCA, який складається англійською мовою.

Такий Диплом призначений для бухгалтерів та аудиторів, а також для спеціалістів, які зацікавлені у використанні нових можливостей ефективного та зрозумілого складання фінансової інформації про діяльність компанії з метою залучення інвестицій, довгострокового фінансування та співробітництва.

Курс навчання за DipIFR (rus) коротший, ніж для сертифікації CIPA – 120 днів. За програмою DipIFR (rus) 2 сесії в році. Скасовано 2-річне обмеження на перескладання іспиту ДипИФР (рус.). Одноразово подавши документи, ви зможете складати іспит без їхнього повторного подання. Навчання проходить російською мовою.

Отже, критеріями вибору програм навчання є:

• ціна;

• тривалість;

• міжнародна визнаність;

• якість навчання.

Усе вищевикладене дозволяє зробити висновок, що професійна сертифікація в цей час є важливою складовою системи підготовки фахівців у галузі управління фінансами компаній в умовах глобалізації, застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, аудиту, етики, освіти. Професійні сертифікації, засновані на вимогах МФБ і відповідних МСО, є гарантією якості підготовки бухгалтерів та аудиторів сучасного бізнесу.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ