Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ООО "ЛИГА ЗАКОН"
Прибуток по-англійськи

Нам потрібно перекласти наш звіт на англійську мову для кредиторів-нерезидентів. Ми зіштовхнулися із труднощами перекладу дуже важливого терміна "прибуток". Як правильно назвати цей показник?

Для початку відзначимо, що система МСФЗ досить лояльна до використання термінології щодо цього показника.

У параграфі 8 МСБО 1 говориться наступне:

"Хоча в цьому Стандарті використовуються терміни "інший сукупний прибуток" ('other comprehensive income'), "прибуток або збиток" ('profit or loss') та "загальний сукупний прибуток" ('total comprehensive income'), суб'єкт господарювання може використовувати інші терміни для опису результатів діяльності, якщо їхні значення зрозумілі. Наприклад, для опису прибутку або збитку (profit or loss) суб'єкт господарювання може використовувати термін "чистий прибуток" ('net income'1)".

1 Цей термін використовують переважно в системі US-GAAP. Виноска № 4 американського стандарту FAS 130 говорить, що поняття net income може позначатися ще й так: net earnings або просто earnings.

Як бачимо, офіційні перекладачі МСФЗ слово income перекладають і як прибуток, і як дохід.

Тут, як бачимо, слід враховувати деяку лінгвістичну особливість, властиву англійській мові. У цій мові відсутні занадто суворі словесні розмежування понять дохід і прибуток.

Але раз мова йде саме про бухгалтерське сприйняття слів, то важливо зазначити, що в Концептуальній основі МСФЗ термін "прибуток" названо "Profit".

Термін дохід (у розумінні – виручка) зазвичай проявляється у звітності як Revenue або gains (вживається для позначення неосновних доходів). У параграфі 4.29 Концептуальної основи МСФЗ зазначено:

"Визначення доходу (income) включає дохід від звичайної діяльності (revenue) і прибуток від інших операцій (gains). Власне доходи (Revenue) виникають під час звичайної діяльності суб'єкта господарювання і мають різну назву, в тому числі: продаж (sales), гонорари, відсотки, дивіденди, роялті та орендна плата".

Параграф 82 МСБО 1  називає дохід (виручку) словом revenue.

Потрібно брати до уваги й особливості конкретного користувача фінансового звіту. Так, в американському варіанті англійської мови слово income частіше сприймається бухгалтерами саме як прибуток, а в британському варіанті англійської мови це слово може сприйматися і як дохід, і як прибуток.

Суперечливість термінології МСФЗ легко проілюструвати на прикладі МСБО 12. Таку категорію, як податок на прибуток, цей стандарт називає income tax. Тобто слово income тут явно означає саме прибуток. У той же час у параграфі 5 цього ж стандарту терміни "бухгалтерський прибуток" і "оподатковуваний прибуток" використовують слово profit – "Accounting profit" і "Taxable profit".

Коли мова заходить про той показник, який у нас називають "нерозподіленим прибутком", система МСФЗ використовує термін retained earnings2.

2 Зазначимо, що показник "прибутки на акцію" також оперує словом earnings: "earnings per share".

Однак іноді в англійській мові для позначення нерозподіленого прибутку може використовуватися навіть слово Revenue: "Нерозподілений прибуток. Тут наростаючим підсумком враховуються суми прибутку та збитків компанії з моменту її відкриття <...> У деяких країнах дана стаття називається revenue reserve"3.

3 Мак Кензі Венді. Використання та інтерпретація фінансової звітності / Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006, с. 126.

Тож однозначності при вирішенні проблеми перекладу терміна "прибуток" немає.

Найбільша визначеність зберігається, мабуть, лише щодо слова profit. Адже параграф 4.60 Концептуальної основи МСФЗ висловлюється щодо цього досить недвозначно: "прибуток (profit) є залишковою сумою після вирахування витрат <...> з доходу (income)".

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання Вісник МСФЗ
Контакти редакції:
ifrs@ligazakon.ua
 
Даний функціонал доступний передплатникам в електронному виданні.
Якщо Ви ще не передплачуєте видання, замовте безкоштовний доступ до демо-номера
або підпишіться на видання Вісник МСФЗ